the gravitational effect of a third body on the orbit of a body around a second

listen to the pronunciation of the gravitational effect of a third body on the orbit of a body around a second
English - Turkish

Definition of the gravitational effect of a third body on the orbit of a body around a second in English Turkish dictionary

perturbation
(Askeri) DÜZENSİZLİK (HV. ): Bir gök cisminin muntazam hareketinde, bu harekete amil olan kuvvet dışında bir kuvvetin sebep olduğu düzensizlik. Gezegenlerde bu hale, karşılıklı çekim kuvvetleri sebebiyet verir. Gazetelerde periyodik düzensizlik, mukabil durumlarına göre kısa süreli salınımlar; yüzyıllara bağlı düzensizlik ise yörüngelerindeki cüzi değişikliklerdir
perturbation
(Tekstil) DÜZENSİZLİK : Bir gök cisminin muntazam hareketinde, bu harekete amil olan kuvvet dışında bir kuvvetin sebep olduğu düzensizlik. Gezegenlerde bu hale, karşılıklı çekim kuvvetleri sebebiyet verir. Gazetelerde periyodik düzensizlik, mukabil durumlarına göre kısa süreli salınımlar; yüzyıllara bağlı düzensizlik ise yörüngelerindeki cüzi değişikliklerdir
perturbation
aklını karıştırma
perturbation
rahatsızlık
perturbation
(Bilgisayar) sarsım
perturbation
karışıklık
perturbation
heyecan
perturbation
(Tıp, İlaç) Metabolik bir yolakta ortaya çıkan sentez ve taşıma bozukluğu

perturbations in cholesterol biosynthesis.

perturbation
{i} tedirginlik
perturbation
{i} endişe
perturbation
tedirginlik/endişe
perturbation
ıstırap
perturbation
astr bir gökcisminin hareketinde başka bir gök cisminin etkisi ile meydana gelen düzensizlik
perturbation
rahatslzlık
perturbation
{i} kaygı
English - English
perturbation
the gravitational effect of a third body on the orbit of a body around a second

  Hyphenation

  the gra·vi·ta·tion·al ef·fect of a third bo·dy on the or·bit of a bo·dy a·round a sec·ond

  Turkish pronunciation

  dhi grävîteyşınıl ıfekt ıv ı thırd bädi ôn dhi ôrbıt ıv ı bädi ıraun ı sekın

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˌgravəˈtāsʜənəl əˈfekt əv ə ˈᴛʜərd ˈbädē ˈôn ᴛʜē ˈôrbət əv ə ˈbädē ərˈoun ə ˈsekən/ /ðiː ˌɡrævɪˈteɪʃənəl əˈfɛkt əv ə ˈθɜrd ˈbɑːdiː ˈɔːn ðiː ˈɔːrbət əv ə ˈbɑːdiː ɜrˈaʊn ə ˈsɛkən/

  Word of the day

  dressage
Favorites