the fish pomatomus saltatrix

listen to the pronunciation of the fish pomatomus saltatrix
English - Turkish

Definition of the fish pomatomus saltatrix in English Turkish dictionary

tailor
terzi

Terziye güvenmiyorum. - I don't trust the tailor.

Tom oldukça iyi bir terzidir. - Tom is a pretty good tailor.

tailor
{f} uydurmak
tailor
(isim) terzi
tailor
uygun hale getirmek
tailor
uyarla,v.uygun hale getir: n.terzi
tailor
{f} uygun hale getir
tailor
yeni bir biçim vermek
tailor
elbise dikmek
tailor
uyarla
tailor
{f} yakıştırmak
tailor
{f} adapte etmek
tailor
{f} dikmek
tailor
{f} (belirli bir amaca göre) (bir şeyi) yapmak/değiştirmek
English - English
tailor
the fish pomatomus saltatrix
Favorites