the feeling a work of art gives

listen to the pronunciation of the feeling a work of art gives
English - Turkish

Definition of the feeling a work of art gives in English Turkish dictionary

mood
haleti ruhiye
mood
mizaç
mood
atmosfer
mood
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygudurum
mood
huysuzluk
mood
aksilik
mood
kip
mood
hava

Öğretmenimizin havası yerinde. - Our teacher is in a good mood.

Tom katılmak için havasında görünmüyor. - Tom seems to be in no mood to participate.

mood
(Psikoloji, Ruhbilim) Duygudurum, duygusal durum, ruh hali, halet-i ruhiyye
mood
bir önermede esaslar ile neticeler arasındaki bağlantı
mood
kip/aksilik/hava
mood
mood,ruh durumu
mood
{i} çoğ. terslik, huysuzluk, karamsarlık
mood
hal

Tom yorgun ve kötü bir ruh hali içindeydi. - Tom was tired and in a bad mood.

O seninle konuşmayı reddedebilir çünkü o çok kötü bir ruh hali içinde. - She may well refuse to speak to you because she's in a very bad mood.

mood
(Tıp) Huy, mizaç, meşrep
mood
i., dilb. kip
mood
{i} ruhsal durum, haleti ruhiye
English - English
mood
the feeling a work of art gives

  Hyphenation

  the feel·ing a work of art gives

  Turkish pronunciation

  dhi filîng ı wırk ıv ärt gîvz

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˈfēləɴɢ ə ˈwərk əv ˈärt ˈgəvz/ /ðiː ˈfiːlɪŋ ə ˈwɜrk əv ˈɑːrt ˈɡɪvz/

  Word of the day

  tete-beche
Favorites