the differentiation of pneumatic consciousness

listen to the pronunciation of the differentiation of pneumatic consciousness
English - Turkish

Definition of the differentiation of pneumatic consciousness in English Turkish dictionary

revelation
{i} vahiy

Vahiy herkesi çok şaşırttı. - The revelation took everyone by surprise.

Şiir, bir keşif, bir vahiy ve diyalog için bir davettir. - Poetry is an exploration, a revelation, and an invitation for dialogue.

revelation
ifşa
revelation
{i} açığa çıkarma
revelation
keşif

Şiir, bir keşif, bir vahiy ve diyalog için bir davettir. - Poetry is an exploration, a revelation, and an invitation for dialogue.

revelation
açınlama
revelation
açığa çıkma
revelation
açığa vurma
revelation
{i} esin
revelation
{i} belli etme
revelation
{i} ilham

O benim için bir ilhamdı. - It was a revelation to me.

English - English
revelation
the differentiation of pneumatic consciousness

  Hyphenation

  the dif·fer·en·ti·a·tion of pneu·ma·tic con·scious·ness

  Turkish pronunciation

  dhi dîfırenşieyşın ıv numätîk känşısnıs

  Pronunciation

  /ᴛʜē dəfərˌensʜēˈāsʜən əv no͞oˈmatək ˈkänsʜəsnəs/ /ðiː dɪfɜrˌɛnʃiːˈeɪʃən əv nuːˈmætɪk ˈkɑːnʃəsnəs/

  Word of the day

  judas
Favorites