vahiy

listen to the pronunciation of vahiy
Turkish - English
revelation

The revelation took everyone by surprise. - Vahiy herkesi çok şaşırttı.

Poetry is an exploration, a revelation, and an invitation for dialogue. - Şiir, bir keşif, bir vahiy ve diyalog için bir davettir.

divine inspiration
inspiration
divine inspiration, revelation
oracle
testimony
apocalypse
afflatus
(Sosyoloji, Toplumbilim) revealation
vahiy almış
inspired
vahiy etmek
reveal
vahiy etmek
to inspire
vahiy ile ilgili
apocalyptic
Turkish - Turkish
ilahi duyuru
(Osmanlı Dönemi) Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesi
Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi
Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi: "Bir ilham istiyorum bir gün vahye erecek."- B. K. Çağlar
VAHİY
(Osmanlı Dönemi) Lügatte vahiy: Kelâm, kitap, işaret, irsal, ilham, ifham, emir, teshir, bir şeyi harfiyyen i'lâm, bazı hususi maksadları tebliğ gibi mânalara gelir
VAHİY
(Osmanlı Dönemi) Bir fikrin, bir hakikatın veya emrin Allah (C.C.) tarafından Peygambere bildirilmesi
VAHİY
(Osmanlı Dönemi) Şeriatta vahiy: Dilediği ahkâmı, esrar ve hakaikı Peygamberan-ı Zişanına rüya, ilham, kitap, irsal-i melek yollarından biriyle Cenab-ı Hakk'ın bildirip ifham buyurması demektir.Vahiy ve ilhamın farkları: Birincisi: İlhamdan çok yüksek olan vahyin ekserisi melâike vasıtas
vahiy
Favorites