the characteristic of being winsome; attractiveness of manner

listen to the pronunciation of the characteristic of being winsome; attractiveness of manner
English - Turkish

Definition of the characteristic of being winsome; attractiveness of manner in English Turkish dictionary

winter
kış

Merkezi ısıtma kışın yeterince ısıtıyor mu? - Is the central heating warm enough in the winter?

Ne yazık ki, gıda malzemeleri, kış sonundan önce bitti. - Unfortunately, the food supplies gave out before the end of winter.

winter
{s} kışlık

Mary yeni bir kışlık ceket aldı. - Mary bought a new winter coat.

Yeni bir kışlık palto almalıyım. - I must buy a new winter coat.

winter
{i} yaş (yıl)
winnowing
savurarak
winter
ihtiyarlık
winter
kışlatmak
winnowing
{f} savur
winter
{f} kışlamak
winter
{f} kışı geçirmek

Tom kışı geçirmek için yeterli yakacak odunu olup olmadığını merak etti. - Tom wondered if he had enough firewood to make it through the winter.

winter
Epiphyllum grandiflora
winnowing
savurma
winter
{f} kışı geçirtmek
winnowing
savurma
winter
{f} in kışı (bir yerde) geçirmek, kışlamak; kışlatmak
winter
winter cherry güveyfeneri
English - English
the characteristic of being winsome; attractiveness of manner
Favorites