the card game three card brag

listen to the pronunciation of the card game three card brag
English - Turkish

Definition of the card game three card brag in English Turkish dictionary

brag
böbürlenmek

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

brag
övünmek

Övünmek için değil ama ben oldukça zekiyim. - Not to brag, but I'm pretty smart.

Övünmek için değil ama ben dün ilk milyon dolarımı kazandım. - Not to brag, but I just made my first million dollars yesterday.

brag
kendini methetmek
brag
kasılmak
brag
yüksekten atma
brag
palavra atmak
brag
tafra satmak
brag
atıp tutmak
brag
{f} övün

Tom'un kaç para kazandığından övünerek bahsettiğini duydum. - I heard Tom bragging about how much money he made.

Tom Mary'nin yarışı kazanması hakkındaki övünmelerinden bıkıyordu. - Tom was getting tired of hearing Mary bragging about winning the race.

brag
böbürlen

Tom yeni telefonuyla böbürlendi. - Tom bragged about his new phone.

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

brag
iskambil oyun
brag
ovünülecek şey
brag
övürlen kimse
brag
övünme

Ebeveynlerimin konserde benim hakkımda övünme tarzı can sıkıcıydı. - It was embarrassing the way my parents bragged about me at the concert.

O genellikle övünmez. - He usually doesn't brag.

brag
methetmek
brag
i övünme
brag
övünen kimse
brag
(fiil) övünmek, böbürlenmek; yüksekten atmak
brag
övmek
brag
atıcı
English - English
brag
the card game three card brag

  Hyphenation

  the Card game three Card brag

  Turkish pronunciation

  dhi kärd geym thri kärd bräg

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˈkärd ˈgām ˈᴛʜrē ˈkärd ˈbrag/ /ðiː ˈkɑːrd ˈɡeɪm ˈθriː ˈkɑːrd ˈbræɡ/

  Word of the day

  empennage
Favorites