the act of subverting or the condition of being subverted

listen to the pronunciation of the act of subverting or the condition of being subverted
English - Turkish

Definition of the act of subverting or the condition of being subverted in English Turkish dictionary

subversion
(Askeri) YIKICILIK (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, ABD SAVUNMA KURULU): Bir rejimin askeri, ekonomik, psikolojik ve politik gücünü veya moralini içten yıkmak üzere tasarlanmış hareketler. Ayrıca bakınız: "unconventional warfare"
subversion
yıkıcılık
subversion
(Askeri) (NATO) YIKICILIK: Bir ülke vatandaşlarının moralini, bağlılığını ve güvenilirliğini içten yıkarak o ülkenin askeri, ekonomik veya politik gücünü azaltmak üzere tasarlanmış hareketler
subversion
son verme
subversion
tahrip
subversion
yıkma
subversion
{i} yıkılma
subversion
{i} (insanların güvenini/inancını sarsarak) (devleti/bir kurumu) çökertme/yıkma
subversion
{i} harap olma
subversion
{i} hükümeti devirme
subversion
altüst eden
subversion
{i} altüst etme
subversion
ifsat
subversion
yıkıcı
subversion
subversivetahrip edici
English - English
subversion
the act of subverting or the condition of being subverted

  Hyphenation

  the act of subverting or the con·di·tion of be·ing subverted

  Turkish pronunciation

  dhi äkt ıv sıbvırtîng ır dhi kındîşın ıv biîng sıbvırtîd

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˈakt əv səbˈvərtəɴɢ ər ᴛʜē kənˈdəsʜən əv ˈbēəɴɢ səbˈvərtəd/ /ðiː ˈækt əv səbˈvɜrtɪŋ ɜr ðiː kənˈdɪʃən əv ˈbiːɪŋ səbˈvɜrtɪd/

  Word of the day

  concomitant
Favorites