term of reference; time of receipt

listen to the pronunciation of term of reference; time of receipt
English - Turkish
(Askeri) görev talimatı, görev ve sorumluluklar; alış zamanı
term of reference; time of receipt
Favorites