term of reference; time of receipt

listen to the pronunciation of term of reference; time of receipt
Englisch - Türkisch
(Askeri) görev talimatı, görev ve sorumluluklar; alış zamanı
term of reference; time of receipt
Favoriten