impolite

listen to the pronunciation of impolite
English - Turkish
kaba

Hoşça kal dememesi kabalıktı. - It was impolite of him not to say goodbye.

Onun kaba cevabından dolayı, o kızdı ve onun yüzüne tokat attı. - Because of his impolite reply, she got angry and slapped his face.

inceliksiz
terbiyesiz

Öyle yapması terbiyesizlikti. - It was impolite of him to do so.

Tom Mary'ye oğlunun terbiyesiz düşünceleri için özür diledi. - Tom apologized to Mary for his son's impolite remarks.

kaba bir şekilde
kabalık

Onlar çok iyi tanımadıkları biriyle aynı fikirde olmamayı kabalık olarak düşünüyorlar. - They consider it impolite to disagree with someone they don't know very well.

Hoşça kal dememesi kabalıktı. - It was impolite of him not to say goodbye.

{s} nezaketsiz
{s} incitici
impolitenessterbiyesizlik
nobran
impolite behavior
kaba davranış
impolite behavior
kabalık
impolitely
kaba bir şekilde
lacking good manners; impolite; ill-bred
görgü eksik, kaba, görgüsüz
not polite
kibar değil
impolitely
kabaca
impolitely
edepsizce
impolitely
terbiyesizce

O terbiyesizce konuştu. - She spoke impolitely.

Tom terbiyesizce konuşur. - Tom spoke impolitely.

impoliteness
nezaketsizlik
impoliteness
kabalık
impoliteness
terbiyesizlik
English - English
impolite
Favorites