teşhis

listen to the pronunciation of teşhis
Turkish - English
diagnosis

You must leave the diagnosis to your doctor. - Teşhisi doktoruna bırakmalısın.

(Hukuk) identification
med. diagnosis
lit. personification
diagnosis " tanı; identification, recognition; personification" kişileştirme
diagnostic

Tom is a brilliant diagnostician. - Tom bir muhteşem teşhisçi.

recognition; identification
diagnoses
opinion
medical diagnosis
diagnostics
teşhis etmek
diagnose
teşhis etmek
1. med. to diagnose (an illness or condition). 2. to recognize; to identify
teşhis koymak
(Tıp, İlaç) Diagnose
teşhis bilimi
diagnostics
teşhis edilebilir
identifiable
teşhis etmek
a) to diagnose b) to identify, to recognize
teşhis için şüphelilerin sırayla geçmesi
identification parade
teşhis koymak med
to diagnose (an illness or condition)
teşhis tanıma grubu
(Askeri) recognition identification group
teşhis uzmanı
diagnostician
teşhis üniteleri
(Hukuk) diagnostic facilities
temel teşhis verisi unsuru
(Askeri) basic identity data element
test ve teşhis teçhizatı
(Askeri) test and diagnostic equipment
teşhis etmek
(Politika, Siyaset) recognize
erken teşhis
(Tıp) early diagnosis
teşhis etmek
pick out
teşhis etmek
identify
ayırıcı teşhis
(Tıp, İlaç) Differential diagnosis
teşhis etmek
to diagnose
Silahlı Kuvvetler Teşhis Adli Müşavirlik İnceleme Kurulu
(Askeri) Armed Forces Identification Review Board
bütün Sınıflar muharebe teşhis ve değerlendirme takımı
(Askeri) all Services combat identification evaluation team
elektronik teşhis
(Askeri) electronic identification
elektronik teşhis
(Pisikoloji, Ruhbilim) electrodiagnostic
faal görev birliği teşhis kodu
(Askeri) active duty unit identification code
görerek teşhis bilgi ekranı
(Askeri) visual identification information display
hava sağlık izolasyon timi; otomatik teşhis teknolojisi
(Askeri) aeromedical isolation team; automated identification technology
kendi kendine teşhis koyma
(Tıp) self-diagnosis
rahim kanseri teşhis testi
pap smear
sahte teşhis
pseudodiagnosticity
semptom öncesi teşhis
(Pisikoloji, Ruhbilim) presymptomatic diagnosis
Turkish - Turkish
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
Kişileştirme
(Osmanlı Dönemi) şahıslandırma, şekil ve suret verme,. seçme, ayırma, ne olduğunu anlama, tanıma; hastalığın ne olduğunu anlayıp bilme
Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanı, tanılama: "Önceden koyduğu nice teşhislerin doğruluğu sonradan kaç defa sabit olmuş."- A. Ş. Hisar
Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanı, tanılama
TEŞHİS
(Osmanlı Dönemi) Eşyaya şahsiyet vermek
TEŞHİS
(Osmanlı Dönemi) Edb: Canlılandırmak, suretlendirmek
TEŞHİS
(Osmanlı Dönemi) Şahıslandırma. Şekil ve suret verme. Seçme, ayırma, ne olduğunu anlama. Tanıma
TEŞHİS
(Hukuk) Kişileştirme;tanıma;kimliğini anlama;tanı
TEŞHİS
(Osmanlı Dönemi) Hastalığın ne olduğunu anlayıp bilmek
teşhis ve intak
Cansızları canlandırma ve konuşmayan varlıkları konuşturma
Teşhis etmek
tanılamak
teşhis
Favorites