tath

listen to the pronunciation of tath
English - Turkish

Definition of tath in English Turkish dictionary

sing
şarkı söyleme

Linda şarkı söylemek için ayağa kalktı. - Linda stood up to sing.

Ben şarkı söylemeyi sürdürdüm. - I carried on singing.

sing
şarkı söyle

Kızlar kalabalığa doğru şarkı söyleyerek geldi. - The girls came singing toward the crowd.

Hepimiz halkın önünde bir şarkı söylemeye utandık. - We all felt embarrassed to sing a song in public.

sing
çınlamak
sing
(kuş) ötmek
sing
(şarkı) söylemek
sing
ıslık gibi ses çıkarmak
sing
çağlamak
sing
uğuldamak çınlamak şiir okumak
sing
{f} uğuldamak
sing
{f} okumak (şiir)
sing
özellikle birçok kimsenin bi
sing
{f} vınlamak
sing
{f} şakımak
sing
{f} çağırmak
sing
terennüm etmek
sing
{f} çınlamak (kulak)
tath
Favorites