stont

listen to the pronunciation of stont
English - Turkish

Definition of stont in English Turkish dictionary

sing
şarkı söyleme

Ben şarkı söylemeyi sürdürdüm. - I carried on singing.

Hepimiz halkın önünde bir şarkı söylemeye utandık. - We all felt embarrassed to sing a song in public.

sing
şarkı söyle

Ben şarkı söylemeyi sürdürdüm. - I carried on singing.

Hepimiz halkın önünde bir şarkı söylemeye utandık. - We all felt embarrassed to sing a song in public.

sing
çınlamak
sing
(kuş) ötmek
sing
(şarkı) söylemek
sing
ıslık gibi ses çıkarmak
sing
çağlamak
sing
uğuldamak çınlamak şiir okumak
sing
{f} uğuldamak
sing
{f} okumak (şiir)
sing
özellikle birçok kimsenin bi
sing
{f} vınlamak
sing
{f} şakımak
sing
{f} çağırmak
sing
terennüm etmek
sing
{f} çınlamak (kulak)
English - English
3d pers
Stands
sing
present of Stand
stont
Favorites