silahın bir defa atılması için lâzım gelen barut vesaire

listen to the pronunciation of silahın bir defa atılması için lâzım gelen barut vesaire
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) ATIM
silahın bir defa atılması için lâzım gelen barut vesaire

    Hyphenation

    si·la·hın bir de·fa a·tıl·ma·sı i·çin lâzım ge·len ba·rut ve·sa·i·re

    Pronunciation

    Word of the day

    judas
Favorites