silahın bir defa atılması için lâzım gelen barut vesaire

listen to the pronunciation of silahın bir defa atılması için lâzım gelen barut vesaire
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) ATIM
silahın bir defa atılması için lâzım gelen barut vesaire

    Heceleme

    si·la·hın bir de·fa a·tıl·ma·sı i·çin lâzım ge·len ba·rut ve·sa·i·re

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    jake