serious, sober; sincere, fervent, eager

listen to the pronunciation of serious, sober; sincere, fervent, eager
English - Turkish

Definition of serious, sober; sincere, fervent, eager in English Turkish dictionary

earnest
{s} ağırbaşlı
earnest
{s} ciddi

O ciddi olarak çalışmaya başladı. - He began working in earnest.

O ciddi olarak çalışmaya başladı. - He began to study in earnest.

earnest
{s} samimi

En samimi talebime rağmen, benimle konuşmayı reddettiler. - They refused to talk to me in spite of my earnest request.

O çok samimi bir kişi. - He is a very earnest person.

earnest
kaparo
earnest
pey akçesi
earnest
samimiyetle
earnest
azimli
earnest
kararlı
earnest
ciddiyet

Ciddiyetle yüzüğünü aradı. - She looked for her ring earnestly.

earnest
{s} gerçek
earnest
{s} hevesli
earnest
{s} çalışkan

O çalışkan bir öğrenci. - She is an earnest student.

earnest
{s} içten
earnest
işaret/avans/ciddiyet
English - English
{s} earnest
serious, sober; sincere, fervent, eager
Favorites