see solar system, below

listen to the pronunciation of see solar system, below
English - Turkish

Definition of see solar system, below in English Turkish dictionary

solar
{s} güneş

Güneş sistemimize en yakın yıldız Proxima Centauri'dir. - The nearest star to our solar system is Proxima Centauri.

Güneş enerjisinden bahsedelim. - Let's talk about solar energy.

solar
(Tıp) soler
solar
güneş ile ilgili
solar
güneşle ilgili
solar
güneşsel
solar
güneşe göre hesaplanan
solar
gün tutulması
solar
solar spectrum güneş tayfı
solar
şemsi
solar
solar eclipse güneş tutulması
solar
(Mukavele) güneşe ait, güneş
solar
{s} solar
solar
{s} güneşin etkisiyle meydana gelen
solar
küsuf
solar
güneş etkisiyle meydana gelen
solar
karın boşluğu
solar
(Tıp) Güneşe benzeyen, solaris
English - English
solar
see solar system, below
Favorites