score

listen to the pronunciation of score
English - Turkish
skor

Neredeyse mükemmel bir skor yaptım. - I almost got a perfect score.

Oyunun final skoru üçe birdi. - The final score of the game was 3 to 1.

{i} puan

O, sınavda 85 puan aldı. - He scored 85 on the exam.

Bizden daha iyi bir puan aldı. - He got a better score than us.

(Tıp) Herhangi bir şey (test v.s.)'in durumunu veya sonucunu değerlendirmede ifade edilen sayı
{f} partisyon yazmak
20 sayısı
sayı kazanmak
(Gıda) çizik atmak
(Spor) yapmak (sayı)
hesaplaşmak
(Spor) atmak (gol)
çetele
eleştirmek
orkestralamak
çizgi
{f} sayı yap
hınç
(arg.) sikişmek
skoru kaydetmek
sayı

Bire karşı üç sayıyla kaybettik. - We lost by a score of three to one.

Çok sayıda insan Japonyayı ziyaret etti. - Scores of people visited Japan.

elde etmek
(sayı/puan) kazanmak
kertik
(of/against/over ile) sözlerle atışmak
çentmek
işaret
almak
çentik
partisyon
neden
yirmi sayısı
(başarı/zafer/ödül/vb.) kazanmak
günün olayları
(gol) atmak
hesap
sebep
aktüalite
sıyrık
kuyruk acısı
çetele kertiği ile tutulan hesap
{f} notaya geçirmek
{i} çizik
{f} şanslı olmak
{f} hesabını tutmak
bütün çalgıların ve bütün seslerin notalarını ayrı ayrı gösteren müzik parçası
{f} gol atmak

Defans oyuncuları için birçok gol atmak alışılmadık bir şeydir. - It's unusual for defensive players to score many goals.

Daha fazla gol atmak istiyorum. - I want to score more goals.

{f} sayı yapmak
{f} azarlamak
{f} çizgi çekmek
{f} değerlendirmek
{f} çizmek
{i} notaya geçirme
{i} başlangıç çizgisi
{i} müz. partisyon. 5
{f} işaretlemek
(Askeri) NOT, SAYI: Uygulanan testlerde; şahısların bilgi ve kabiliyet derecelerini kıymetlendirmek için verilen not. Bak. "raw score", "concerted score" ve "standart score"
{f} çentiklemek
{i} yirmi

Takımın en iyi forveti geçen sezon yirmi üç gol attı. - The team's best striker scored twenty-three goals last season.

{f} ağır eleştirmek
{i} (oyunda) sayı, puan, skor: What's the score? Kaça kaç?/Durum nedir?
{f} skor kaydetmek
{i} durum
yir

Takımın en iyi forveti geçen sezon yirmi üç gol attı. - The team's best striker scored twenty-three goals last season.

oyunda her iki tarafın kay dettiği sayı veya puan
{f} puanla

Eğer çok çalışmazsan kötü puanlar almaya devam edeceksin. - If you don't study hard, you'll continue to get poor scores.

O çok çalışmasa bile, onun puanları her zaman benimkinden daha iyidir. - His scores are always better than mine, even though he doesn't study very much.

(Argo) esrar almayı başarmak
konu
(Ticaret) sonuç
(Askeri,Dilbilim,Ticaret) not

Tom'un iyi bir kredi notu var. - Tom has a good credit score.

(Ticaret) fatura
puan almak
score off
ağzının payını vermek
score out
üstünü karalamak
score somebody off
küçük düşürmek
score board
skorbord
score card
skor kartı
score off
morartmak
score out
üstünü karala
score paper
skor kağıdı
score book
puan kitap
score composed by
müziği tarafından bestelenmiş
score draw
skor berabere
score-line
puan-line
score-writer
skor yazarı
score a basket
basket yapmak
score a goal
gol atmak
score a hat trick
(Spor) hettrik yapmak
score a hat trick
üç sayı yapmak
score a hat trick
üç gol atmak
score book
(Askeri) ATIŞ CÜZDANI: Ders atışlarında, erlerin yaptıkları atışları kaydetmeye yarayan ve gerisinde bir vuruş işaretleme hedefinin (recording target) resmi bulunan cüzdan
score book
(Askeri) atış cüzdanı
score card
puantaj cetveli
score equating
(Dilbilim) not eşitlemesi
score equating
(Dilbilim) not eşleştirmesi
score history
puan durumu
score off
susturmak (tartışmada)
score off
alt etmek
score off
aptal durumuna düşürmek
score out
(Fiili Deyim ) üzerine çizgi çizmek
score out
üstünü çizmek
score out
karalamak
score over
üstünlük sağlamak
score smb. off
küçük düşürmek
score smb. off
alt etmek
score smb. off
aptal durumuna düşürmek
score under
yenilmek
score under
fark yemek
score up
(Fiili Deyim ) sayısını artırmak
score up
skor yapmak
score up
sayı yapmak
subject
{i} ders

Lisede birçok konuda ders alıyoruz. - We study many subjects in high school.

Fizik benim zayıf dersim. - Physics is my weak subject.

subject
{f} bağımlı kıl
get score
Puan almak
scored
çentikli
aptitude area score
(Askeri) kabiliyet notu
scorer
(Spor) puanları kaydeden kimse
scores
(Bilgisayar) skorlar
scores
çok sayıda

Çok sayıda insan Royal Palace'nin önünde toplandı. - Scores of people gathered in front of the Royal Palace.

Salgında çok sayıda insan öldü. - Scores of people died in the epidemic.

scoring
skor
scoring
çizilme
scoring
skor verme
scoring
(Spor) sayı yapma
scoring
(Dilbilim) notlandırma
scoring
sayım
subject
taba
apgar score
apgar skoru
bowling score
bovling çetelesi
football score
futbol skoru
know the score
işten anlamak
know the score
işi bilmek
musical score
partisyon
on that score
o konu üzerinde
scoreless
berabere
scorer
skorer
scorer
oyuncu
subject
bağlı
subject
olası
test score
test sonucu
subject
{i} özne

İngilizcede normal cümle yapısı özne - yüklem - nesne /tümleçtir. - In English, the usual sentence structure is Subject - Verb - Object/Complement.

Bu süreçte biz özne miyiz, yoksa nesne miyiz? - Are we subjects or objects in this process?

Scores
skoru
Settle a score
birinden öç almak

settle (or pay) a (or the) score.

by the score
Çok sayıda, büyük miktarda
high score
yüksek puan
know the score
skor bilmek
overall score
puan sırası
scores
skorları
scoring
aşınma, yenme
settle a score
settle (or pay) a (or the) scoreBiriyle kozunu paylaşmak, biriyle hesaplaşmak, birinden (bir şeyin) acısını çıkarmak, birinden öç almak
settle a score with s.o
k. dili biriyle kozunu paylaşmak, biriyle hesaplaşmak; birinden (bir şeyin) acısını çıkarmak
subject
{s} tabi

Her şey tabiat kanunlarına tabidir. - Everything is subject to the laws of nature.

Plan onun onayına tabidir. - The plan is subject to his approval.

summed score
toplam puan
take the score
puan almak
third person singular of score
üçüncü kişi puan tekil
three score of years
yıl üç puan
top-score
top-skoru
z-score
z-skoru
abbreviated injury score
(Tıp) kısaltılmış travma skoru
apgar score
(Tıp) Yeni doğan çocuğun tanımlanmasında kullanılan kayıt ve bilgiler
aptitude area score
(Askeri) KABİLİYET NOTU: Bir istidat sahasında başarı derecesini tayin eden ve Ordu Sınıflandırma Testleri Grubundaki testlerden alınmış sonuçların karşılaştırılması suretiyle elde edilen not
army standard score
(Askeri) kara kuvvetleri standart notu
army standard score
(Askeri) ORDU STANDART NOTU, PUANI: Sabit ortalaması 100, standart dağılımı 20 olan standart bir puan. Ordu personeli değerlendirme evrakındaki işlenmiş puanlar, genellikle, kara ordusu standart notuna çevrilir. Çıkan miktar, şahsın standart referans puanlarına göre, puan durumunu ifade eder
bonus score
(Bilgisayar) ödül skor
composite score
(Askeri) KARMA NOT: Testten, test aletlerinden rapor veya diğer benzeri esaslarından elde edilmiş, ham veya emsalli iki veya daha çok not birleşimi veya toplamı
converted score
(Dilbilim) dönüştürülmüş sonuç
converted score
(Dilbilim) işlemlenmiş sonuç
converted score
(Askeri) TAHVİL EDİLMİŞ NOT: Aletlerle elde edilen notlarla mukayesede esas teşkil etmek üzere ham not halinden hesaplanmış not haline getirilen not
converted score
(Askeri,Dilbilim) dönüştürülmüş not
converted score
(Dilbilim) işlemlenmiş not
criterion score
(Pisikoloji, Ruhbilim) kriter puanı
cut off score
(Dilbilim) kopma sayısı
cutoff score
(Pisikoloji, Ruhbilim) kesme puanı
cutting score
(Askeri) asgari not
cutting score
(Askeri) ASGARİ NOT: Seçme testlerine veya diğer usullere göre yapılan ve gerek önceden verilmiş bir karar gerek test sonucunda varılan karara dayanılarak tespit edilen (ham, tahvil edilmiş veya standart) bir not. Bu nottan düşük not alanlar yapılan testi kazanmamış sayılırlar. CV: Bknz. "attack aircraf t carrier". CVN: Bknz. "attack aircraft carrier"
evaluation score
(Askeri) DEĞERLENDİRME NOTU: Gerekli askeri meslek ihtisasları değerlendirme testinde kazanılan notlar ile, komutanlık değerlendirme raporuna (DA Form 2166) dayanılarak hesaplanmış bir birleşik not
fail score a goal
(Spor) golü kaçırmak
gain score
(Pisikoloji, Ruhbilim) kazanç puanı
have a score to settle with
(deyim) görülecek hesabı olmak
initial score
(Bilgisayar) başlangıç sayısı
keep score
(puan) saymak
know the score
{k} (deyim) işi çakmak
know the score
{k} dünyada olup bitenleri bilmek
matching score
eşleşme çizgisi
mean opinion score
(MOS) ortalama yargi degeri
modal score
(Pisikoloji, Ruhbilim) modal puan
observed score
(Dilbilim) gözlemlenmiş sonuç
on that score
o nedenle
on that score
o konuda
percentile score
(Pisikoloji, Ruhbilim) yüzdeli puan
put someone through to score
(Spor) gol pozisyonuna sokmak
rank score
(Dilbilim) sınıflandırılmış puan
raw score
(Askeri) HAM NOT, İŞLENMEMİŞ NOT: Bir testin ortaya koyduğu sonuca göre tespit edilen ve sabit bir değerin muhtemel eklenmesi veya çıkarılması dışında, üzerinde, hiçbir şekilde düzeltme veya değişiklik yapılmamış olan bir not
readability score
okunabilirlik derecesi
reported score
(Dilbilim) işlemlenmiş puan
scoreless
sayısız
scoreless
(sıfat) berabere
scorer
{i} sayı hakemi
scorer
sayı tutucu/skorer
scorer
skorcu
scorer
golcü

Tom takımın en iyi golcüsü. - Tom is the team's best scorer.

scores
(isim) çok sayı
scores
{i} çok sayı

Çok sayıda insan Royal Palace'nin önünde toplandı. - Scores of people gathered in front of the Royal Palace.

Çok sayıda insan Japonyayı ziyaret etti. - Scores of people visited Japan.

scoring
(Nükleer Bilimler) çizik yapma
settle a score
(deyim) settle a score (with somone) [kd] birinden öç almak
settle a score with
{k} biriyle kozunu paylaşmak, biriyle hesaplaşmak; birinden (bir şeyin) acısını çıkarmak
silverman score
(Tıp) Solunum sırasınad çekilen zorluğun ölçülmesi için uygulanan bir yöntem
standard score
(Askeri) STANDART NOT: Bir şahsın bir testteki başarısını, aynı teste tabi tutulan bir grupla kıyaslama imkanı veren bir not. Bütün ordu testlerindeki ham notlar, birbiriyle doğrudan doğruya kıyaslanabilecek çeşitli testlerle ilgili notlar halinde getirilmek üzere, standart nota çevrilir. Ordu standart notları, ortalama 100 olmak üzere, aşağı yukarı 40 ile 160 arasında sıralanır. Bak. "converted score", "raw score", "score"
subject
{f} (birini) (olumsuz bir şeye) maruz bırakmak: Don't subject yourself to this. Kendini buna maruz bırakma
subject
{f} maruz bırakmak
subject
(isim) konu, fail, husus, söz konusu, mevzu, tema, ders, branş, sebep, konu olan şey, özne, uyruk, vatandaş, denek, kobay, kadavra, hastalığa eğilimi olan kimse
subject
{f} (birine) (olumsuz bir şey)
subject
{f} çektirmek
subject
itaat ettirmek
subject
(Tıp) Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset
subject
konu özne
subject
meyilli
subject
(Tıp) Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan
subject
{f} etmek
subject
öz
subject
{f} mecbur etmek
verification score
(Meteoroloji) doğrulama değeri
what do you think will be the final score
sizce maç kaç kaç bitecek
Turkish - Turkish

Definition of score in Turkish Turkish dictionary

score board
bakınız: skorbord
English - English
The number of runs scored by a batsman, or by a side, in either an innings or a match
One or more parts of a musical composition in a format indicating how the composition is to be played
To record the score in a game or a match
A presentation of how many runs a side has scored, and how many wickets have been lost

England had a score of 107 for 5 at lunch.

The number of points accrued by each of the participants in a game, expressed as a ratio or a series of numbers

Pronunciation: 8-1 is pronounced eight to one or eight one..

To acquire or gain

Did you score tickets for the concert?.

To have sexual intercourse
To achieve a score in e.g. a test

At the end of first grade, the children scored 80 percent correct on this test, a value that remained unchanged through third grade.

subject

Well, although we haven't discusse the views of all those who make precise reckonings of being and not , we've done enough on that score.

To scratch (paper or cardboard) with a sharp implement to make it easier to fold
To earn points in a game

It is unusual for a team to score a hundred goals in one game.

To make fine, shallow lines with a sharp implement as cutting indications

The baker scored the cake so the servers would know where to slice it.

Twenty, 20 (number)

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal..

The total number of points earned by a participant in a game

The player with the highest score is the winner.

To provide (a film, etc.) with a musical score
{n} a line drawn, notch, draft, account, debt, fake, motive, reason, the number twenty
{v} to set down, mark, impute, charge
A written or printed copy of a piece of music, especially for a large group of performers, or the music itself

1. A musical score. 2. Who wrote the score for the movie?.

in a game
To impress or indent a mark with a string or rule in the paper to make folding easier
get a certain number or letter indicating quality or performance; "She scored high on the SAT"; "He scored a 200"
a resentment strong enough to justify retaliation; "holding a grudge"; "settling a score"
The written depiction of all the parts of a musical ensemble with the parts stacked vertically and rhythmically aligned
a copy of the music in orchestral order which contains all the individual parts that the performers have
To press a channel into paper to facilitate folding without cracks
300 in the past season"
In paper sculpture, to crease using a semi-sharp object for easy folding; in clay, to slash or cut before joining pieces
The score in a game is the result of it or the current situation, as indicated by the number of goals, runs, or points obtained by the two teams or players. 4-1 was the final score They beat the Giants by a score of 7 to 3
The indented line in a sheet of paper that makes it easier to fold
The Service Corps of Retired Executives is a volunteer management assistance program of the SBA SCORE volunteers provide one-on-one counseling and workshops and seminars for small firms Those interested should contact SBA district offices for an application for counseling SCORE chapters exist throughout the nation
Account; reason; motive; sake; behalf
If you score a particular number or amount, for example as a mark in a test, you achieve that number or amount. Kelly had scored an average of 147 on three separate IQ tests Congress as an institution scores low in public opinion polls
emphasis If you refer to scores of things or people, you are emphasizing that there are very many of them. Campaigners lit scores of bonfires in ceremonies to mark the anniversary
make underscoring marks gain points in a game; "The home team scored many times"; "He hit a home run"; "He hit
See Score, n
To mark or signify by lines or notches; to keep record or account of; to set down; to record; to charge
The number of points gained by the contestants, or either of them, in any game, as in cards or cricket
300 in the past season" get a certain number or letter indicating quality or performance; "She scored high on the SAT"; "He scored a 200" make small marks into the surface of; "score the clay before firing it" write a musical score for
an amount due (as at a restaurant or bar); "add it to my score and I'll settle later"
A distance of twenty yards; a term used in ancient archery and gunnery
If you keep score of the number of things that are happening in a certain situation, you count them and record them. You can keep score of your baby's movements before birth by recording them on a kick chart
make small marks into the surface of; "score the clay before firing it"
To press a channel into paper to facilitate folding
If you settle a score or settle an old score with someone, you take revenge on them for something they have done in the past. The groups had historic scores to settle with each other. In music, the parts of all the instruments or singers of an ensemble notated with simultaneous sounds aligned vertically, on a system of parallel staffs arranged one above another. Polyphonic (multivoiced) music was being composed for some 600 years before the score came into regular use in the 16th-17th centuries. Early examples of scores exist for works of the Notre-Dame school, and early composers may have used temporary scores during composition, perhaps on chalkboards, from which the parts for individual singers were then copied
To make shallow cuts (usually in a diamond pattern) in the surface of certain foods, such as meat or fish This is done for several reasons: as a decoration on some foods (breads and meats), as a means of assisting flavor absorption (as with marinated foods), and to tenderize less tender cuts of meat; and to allow excess fat to drain during cooking
Someone's score in a game or test is a number, for example, a number of points or runs, which shows what they have achieved or what level they have reached. The U.S. Open golf tournament was won by Ben Hogan, with a score of 287 There was also a strong link between children's low maths scores and parents' numeracy problems
a large number
Especially, to mark with significant lines or notches, for indicating or keeping account of something; as, to score a tally
to make an indentation in paper before folding to make it fold more easily
The written form of a piece of music in which all the parts are shown
To mark with lines, scratches, or notches; to cut notches or furrows in; to notch; to scratch; to furrow; as, to score timber for hewing; to score the back with a lash
to - To make shallow incisions with a small knife on the surface of foods, either with parallel lines or criss-cross patterns in order to improve its appearance or to absorb the flavours of bastes and marinades Also aids in even cooking
A book or set of pages showing all the parts for a musical composition
assign a grade or rank to, according to one's evaluation; "grade tests"; "score the SAT essays"; "mark homework"
If you score a surface with something sharp, you cut a line or number of lines in it. Lightly score the surface of the steaks with a knife
(noun) - the number of points earned on a measure or the degree of success on an assessment of teacher attributes or performance Scores are usually expressed in numerical terms, but sometimes in descriptive terms or graphically See Estimate, Obtained Score
Stands for Special Claim on Residual Equity, a certificate that entitles the owner to the capital appreciation of an underlying security, but not to the dividend income from the security
a slight surface cut (especially a notch that is made to keep a tally) an amount due (as at a restaurant or bar); "add it to my score and I'll settle later"
The original and entire draught, or its transcript, of a composition, with the parts for all the different instruments or voices written on staves one above another, so that they can be read at a glance; so called from the bar, which, in its early use, was drawn through all the parts
A line drawn; a groove or furrow
A series of staves on which all the different instrumental and/or vocal parts of a musical work are written, one under the other in vertical alignment, so that the parts may be read simultaneously (AACR2)
To make or count a point or points, as in a game; to tally
gain points in a game; "The home team scored many times"; "He hit a home run"; "He hit 300 in the past season"
To cut shallow grooves or slits through surface or outer layer of food to speed cooking, to prevent edge fat of meat from curling, or to make decorative pattern
If you know the score, you know what the real facts of a situation are and how they affect you, even though you may not like them. I don't feel sorry for Carl. He knew the score, he knew what he had to do and couldn't do it
{f} gain, obtain; earn a point (in a game, etc.); record points, tally; grade a test; cut, make a notch
In meaning 9., the plural form is score
The score of a film, play, or similar production is the music which is written or used for it. The dance is accompanied by an original score by Henry Torgue
To engrave, as upon a shield
The score of a piece of music is the written version of it. He recognizes enough notation to be able to follow a score
score a brace
To score two goals in a match
score off
To score from
score off
To defeat (especially in an argument), get the better of, achieve a success over, gain an advantage or win points over, make a point to the detriment or at the expense of, make appear foolish. Sometimes with particle on (someone)
score off
To delete or remove (especially from a list); to score out, strike out or strike off, cross out or cross off; to draw a line through
score sheets
plural form of score sheet
score string
A wire strung with beads and hung horizontally above or near the table which is used to keep score
score strings
plural form of score string
score-off
The action or result of scoring off someone (a rebuttal, a point won)

– the Minister should come in here and use the occasion of the making of his statement on such an important matter as the Estimate for his Department as a political score-off on his opponents.

score an advantage
earn an advantage, earn a benefit
score card
card that shows the points and score of teams or players
score draw
A score draw is the result of a football match in which both teams score at least one goal, and they score the same number of goals. a football match in which both teams score at least one goal and the final score is 1-1, 2-2, 3-3 etc
score major points
collect most of the points
score out
erase, cross out, delete
score out
remove by or as if by rubbing or erasing; "Please erase the formula on the blackboard--it is wrong!"
score-board
results board, large board posting scores in a stadium
score-writer
composer, one who writes music
Z score
The standard deviation units away from the mean a particular value of data lies
box score
A score showing the final scores of the teams in a game, as well as certain individual and team achievements
credit score
A measure of credit risk, usually for a consumer, calculated from credit information using a standardized formula
four score and seven years ago
As an opener, a sometimes sarcastic indicator to indicate a past event being mentioned is particularly important
four score seven years ago
Alternative form of four score and seven years ago
game score
A metric used to evaluate the value of a pitcher's performance in one game. In a nine-inning game, an average score is 50, and the maximum achievable score is 114
go off at score
Of a horse, to break suddenly into a gallop; of a person, suddenly to say or do something impetuous
high score
A score that is the highest or among the highest for a particular game, often recorded in a high-score table

To make the game more interesting, let's create a personal score display that matches the global high score display.

high score table
Alternative spelling of high-score table
high score tables
plural form of high score table
high-score table
A list of high scores presented in tabular format
high-score tables
plural form of high-score table
keep score
To keep track of the score in a game
know the score
To be aware of a situation, especially of the consequences of misconduct

Our love wasn't perfect I know, I think you know the score. When you say you love me, oh boy, I can't ask for more. - Kylie Mingoue - Better the Devil You Know.

no score
In a sporting event, a score of zero to zero
run up the score
To engage in the practice - usually by coaching decision - of scoring more points than needed in a one-sided contest

The old-school coach felt that his team's weak opponent had no business playing his strong team, so he decided to run up the score.

running up the score
Present participle of run up the score
scoreless
no points or goals etc having been scored
scorer
One who scores: a scorekeeper

The team was making goals so fast the scorer could barely keep up.

scorer
One who scores

Shearer finished among the top ten goal scorers in 10 out of his 14 seasons in the Premier League and won the top scorer title three times.

scorer
Either of a pair of people, one provided by each side, who record in a specially formatted book, every ball bowled, every run scored, and every wicket that falls
scoring
The action of scratching paper or other material to make it easier to fold
scoring
Of something or someone that scores

The highest scoring team will win the match.

scoring
Present participle of score
scoring
The process of keeping score in a sport or contest

The scoring of a tennis match is overseen by a single referee.

milk score
{n} a scored account of milk owed for
apgar score
The Apgar score was devised in 1952 by Virginia Apgar as a simple and repeatable method to quickly and summarily assess the health of newborn children immediately after childbirth. Virginia Apgar was an anesthesiologist who developed the score to ascertain the effects of anaesthetic agents on neonates
by the score
In large numbers
by the score
Çok sayıda, büyük miktarda
top-score
(Spor) The greatest score
A score
partition
Apgar Score System
Rating procedure to identify newborns needing life-sustaining medical assistance. It was developed in 1952 by Virginia Apgar (1909-1974). Five signs, keyed to Apgar's name Appearance (color), Pulse, Grimace (reflex irritability), Activity (muscle tone), and Respiration measure adaptation to leaving the uterus. The maximum score is
Apgar Score System
If the total score at one and then five minutes after birth is less than 7, the infant is reevaluated every five minutes for 20 minutes or until two consecutive scores of 7 or more are obtained
Apgar score
A numbered score doctors use to access a baby's physical state at the time of birth
Apgar score
a method for assessing a newborn baby's condition by observing their vital signs
Apgar score
A number ranging from 0-10, which indicates a baby's physical condition immediately following birth and then again 5 minutes later See Apgar Scoring Chart
Apgar score
{i} test performed to evaluate and determine the physical state of a newborn baby which is carried out one minute after birth and repeated five minutes later (five things are tested: heart rate, respiration, muscle tone, reflexes and skin color {rating is based on a scale from 1 to 10})
Apgar score
A score ranging from 10 to 0 (10 being ideal) indicating a baby's physical condition immediately after birth
Apgar score
A summary measure of the condition of the infant based on heart rate, respiratory effort, muscle tone, reflex irritability, and color Each factor is given a score of 0, 1, or 2; the sum of these five values is the Apgar score, ranging from 0 to 10
Apgar score
A simple way of assessing a the baby's health, immediately after birth, by scoring points for heart rate, breathing, skin colour, tone, and the baby's reactions
Apgar score
A numbered score doctors use to assess a baby's physical state at the time of birth
Z score
A measure of the distance in standard deviations of a sample from the mean
admission score
combined score of pre-college and high-school exams which is the basis for admission into an academic institution
apgar score
an assessment of the physical condition of a newborn infant; involves heart rate and muscle tone and respiratory effort and color and reflex responsiveness
baseball score
the score of a baseball game
basketball score
the score in a basketball game
bowling score
the score in a bowling match
box score
A printed summary of a game, especially in baseball, in the form of a table listing the players and their positions and recording individual performance
credit score
Each Credit Reporting Company assigns a Credit Score to your credit report Lenders use these scores to determine your creditworthiness
credit score
The score given to an individual to determine the credit worthiness These scores come from TRW, Equifax and Trans Union
credit score
>> A numerical assessment assigned to the customer by credit bureaus that represents a measurement of the customer's overall credit rating The scores are weighted and range from approximately 365 to 840 Low scores reflect a "high risk", while higher scores reflect a "lower risk" Each credit bureau has its own credit score system
credit score
In the mortgage lending world, credit scores either make or break you when it comes to obtaining a home mortgage or getting the best rate you can There are three different scores available to a mortgage lender each being generated by the three different credit agencies The most popular, known as a Fico score is from Experian (formally TRW), then there is a Beacon score from Equifax, and finally a Emperica score from Trans Union This is the "mortgage scoring" system used to get a conventional mortgage
credit score
A computer-generated number, based on a statistical model, that summarizes an individual's credit record and predicts the likelihood that a borrower will repay future obligations
credit score
A single numerical score, based on an individual's credit history, that measures that individual's credit worthiness Credit scores are as good as the algorithm used to derive them The most widely used credit score is called FICO for Fair Issac Co which developed it Many of the columns in Credit Issues discuss factors that affect the FICO score, including Pay Off Delinquencies to Improve Credit
credit score
A statistical method of assessing your creditworthiness Your credit card history; amount of outstanding debt; the type of credit you use; negative information such as bankruptcies or late payments; collection accounts and judgments; too little credit history and too many credit lines with the maximum amount borrowed are all included in credit-scoring models to determine your credit score
credit score
A number usually disclosed on a borrower's credit report that is intended to reflect the borrower's credit history and other characteristics related to their experience with credit
credit score
a procedure for assigning scores to an individual or company on the basis of their risk of default
credit score
A credit score is a number that tells a lender how likely an individual is to repay a loan, or make credit payments on time When a lender requests a credit report and score from a credit reporting agency, the score is calculated by a "scorecard" or scoring model - a mathematical equation that evaluates many types of information from your credit report at that agency By comparing this information to the patterns in thousands of past credit reports, scoring identifies your level of credit risk See Understanding Your Credit Score
credit score
A snapshot of a borrower's credit worthiness; a numerical score based on statistics showing the risk of default on a loan; takes into condiseration available credit, management of existing credit, and any detrimental credit information (See FICO) Fair, Isaac and Company on Credit Scoring
credit score
A computer-generated number that summarizes an individual's credit profile and predicts the likelihood that a borrower will repay future obligations
credit score
A statistical formula that assigns a numerical value to your credit worthiness There are many different score models When you apply for an auto loan the lender is most likely viewing your "Car Enhanced Score" This score may be higher or lower than your regular credit score Scores can vary widely among all three credit bureaus
credit score
The number produced by an analysis of an individual's credit history Some companies use insurance scores as an insurance underwriting and rating tool
credit score
This term is often used to refer to credit bureau risk scores It broadly refers to a number generated by a statistical model, which is used to objectively evaluate information that pertains to making a credit decision
credit score
A statistical analysis of a borrowers credit history to determine their future creditworthiness
credit score
A potential borrower's composite of available credit, outstanding credit and payment history
credit score
A numerical value that summarizes a borrower's credit risk at a given point in time Credit scores are calculated using statistical methods that evaluation certain information that has proven to be indicative of loan performance
credit score
The numerical sum of weights applied to various characteristics that have been shown to predict credit worthiness
credit score
A numeric score from 500 - 800 that reflects the success of your use of credit Higher scores generally indicate lower risk to lenders
credit score
A statistical method of assessing an applicant's credit worthiness An applicant's credit card history; amount of outstanding debt; the type of credit used; negative information such as bankruptcies or late payments; collection accounts and judgments; too little credit history, and too many credit lines with the maximum amount borrowed are all included in credit-scoring models to determine the credit score
credit score
A ranking that assists lenders in evaluating the relative likelihood of loan default Credit reporting agencies and/or credit repositories use statistical models to generate a credit score from a Borrowers credit bureau file
football score
the score in a football game
high score
best all-time score, highest score ever achieved
keep score
count up points (Sports); keep a record of past events or actions
know the score
be well-informed
line score
A summary of the scoring by period in a game displayed in the form of a horizontal table, especially an inning-by-inning record of the runs scored in a baseball game followed by the total of each team's runs, hits, and errors
line score
a summary of the scoring in a game (usually in tabular form)
make a score off one's own bat
attain results without help from others
musical score
music book containing the music for every instrument for a particular song (used by the conductor)
no-score draw
A no-score draw is the result of a football match in which neither team scores any goals
on the score of
because of, due to, resulting from
psychometric score
total number of points received on a psychometric test
scored
scored scout command is to run SCore-D in a multi-user mode
scored
past of score
scored
In the Center for Scientific Review (CSR) peer review process, applications that are judged by a study section to be competitive, i e , generally in the upper half of the applications reviewed These applications are assigned a priority score and forwarded to the appropriate Institute/Center for the second level of review
scored
In the DRG peer review process, applications that are judged by a study section to be competitive, and that is generally in the upper half of the applications to be reviewed These applications are given a priority score and forwarded to the appropriate institute or center for a second level review and potential funding
scoreless
{s} having no goals scored, having a score of zero (Sports)
scoreless
In football, baseball, and some other sports, a scoreless game is one in which neither team has scored any goals or points. Norway had held Holland to a scoreless draw in Rotterdam. if a sports match or part of a sports match is scoreless, nobody scores any points or goals
scoreless
having no points scores; "a scoreless inning"
scoreless
having no points scores; "a scoreless inning
scorer
an official who records the score during the progress of a game
scorer
A scorer is an official who writes down the score of a game or competition as it is being played
scorer
a logger who marks trees to be felled a player who makes a score in a game or contest
scorer
An official who keeps a running total of field goals, free throws, points, personal fouls, and technical fouls for each player and team A player entering the game as a substitute must report to the scorer, who sounds a buzzer at the next dead ball to inform the referee When a player has fouled out of the game, the scorer has to notify the nearest referee
scorer
a logger who marks trees to be felled
scorer
an assessor who summarizes the results of an assessment for use by an evaluator or decision maker See Assessor, Evaluator, Scoring
scorer
Player who specializes in scoring goals
scorer
The player who makes a goal
scorer
a player who makes a score in a game or contest
scorer
In football, cricket, and many other sports and games, a scorer is a player who scores a goal, runs, or points. David Hirst, the scorer of 11 goals this season
scorer
One who, or that which, scores
scorer
{i} (Sports) one who scores a point or goal; one who keeps track of the score of a game
scores
Students earn a single scored ranging from 1 to 7 for each IB subject exam taken The scores indicate a level of achievement compared with students around the world undergoing the same requirements Diploma candidates must accumulate a minimum of 24 points to earn the diploma Students may not have any failing conditions if they wish to pursue the diploma
scores
{i} large number, many, several
scores
n A notation characterized by non-traditional musical symbols arranged in a visual design rather than conventional musical syntax
scores
The value assigned to student work or test items; a grade or rating as on a test
scores
plural of score
scores
a large number or amount; "made lots of new friends"; "she amassed a mountain of newspapers"
scores
Third person singular of score
scores
in order to have some overall measure of a state before the healing and after, a dowsed reading is taken, marked arbitrarily on a scale of 0 - 12, of a) the household being treated and b) its neighbourhood
scoring
Furrowing a sheet, particularly if it is heavy stock, so that it will fold without cracking
scoring
Sharply creasing a material to facilitate folding It should be made the same direction as the grain of the paper when ease of folding is of prime concern For greater strength, a score can be made perpendicular to the paper grain
scoring
Descriptive term relating to gears These are dragged, roughened surfaces due to lubrication failure More severe than scuffing, it is not usually as severe as galling
scoring
Incising a groove in metal This is used for marking but also for forming especially in box making when the score creates a line along which the metal can be bent
scoring
Metal sheets are scored usually with a tool of nearly 45 degrees for folding and soldering into boxes etc
scoring
making scratches, usually in a cross-hatch pattern, with a knife, needle or serrated tool to help make two pieces (coils, slabs, handles, etc ) of clay adhere to each other
scoring
only one rink scores per end, that being the rink with the rock closest to the center of the house Points are awarded for each rock closer to the center than the opponent's The maximum score in an end is eight, which is very rare Typically one to three points are scored per end The team with the highest total at game's end is the winner
scoring
Process of cutting grooves into the face of acoustical panels creating a different geometric visual with decorative and some acoustical benefit Scoring often mimics the suspension grid, camouflaging it and making 2' × 2' panels look like 12" × 12" tile
scoring
Cutting gashes or narrow grooves in the surface of the food, e g in pork rinf to produce cracking
scoring
evaluation of performance by assigning a grade or score; "what he disliked about teaching was all the grading he had to do"
scoring
the process of determining the value of a performance on an indicator or criterion See Analytic Scoring, Holistic Scoring, Primary Trait Scoring, Score, Scorer
scoring
(1) the marking of substrate stock with a dull edge to break the grain in order to facilitate creasing or folding along a predetermined line; (2) the slitting of the liner paper at intervals to permit easier release of the pressure sensitive film
scoring
Process of perforating or cutting thin lines into old wallpaper so that wallpaper removal solutions can better penetrate the paper
scoring
mechanical disturbance of a rubbing surface with definite surface roughness in line with motion, and characterized by the transfer of metal by dragging which results in progressive deterioration
scoring
Present participle of to score
scoring
Discriminating among performances according to differing levels of quality and assigning a descriptive label or number to the performance In holistic scoring, the entire performance as a whole is considered, and one label or number is assigned In analytic scoring, separate scores are assigned to fundamentally different dimensions of the performance
scoring
This is the valuation of an article or a thread
scoring
Creasing a piece of paper or card so it folds better Also helps to avoid toner from cracking when folded
scoring
{i} earning; gaining, obtaining
scoring
Finishing technique that ensures paper is folded cleanly and accurately
scoring
One needs to score a fresh lemon or lime or orange twist from the whole of a citrus fruit, ideally 2 to 3 inches long, a beautiful garnish for a variety of gin or vodka or any number of liquor based martini presentations A freshly scored and twirled twist is the perfect finish
scoring
multiple scratches, usually parallel and resulting from the same cause
scoring
Creasing paper mechanically so that it will fold more easily
scoring
The formation of severe scratches in the direction of sliding
scoring
(1) Underlining of a word or words It is normally produced using a ruling pen in Composition When all words in a copy block are underlined with a continuous rule, it is called Solid Scoring If each individual word is underscored, it is known as Broken Scoring (2) Creasing paper or cover stock with a blunt blade along the line of the fold to prevent cracking and to facilitate folding to top
Turkish - English

Definition of score in Turkish English dictionary

by the score
In large numbers
score
Favorites