same as mode

listen to the pronunciation of same as mode
English - Turkish

Definition of same as mode in English Turkish dictionary

mood
haleti ruhiye
mood
mizaç
mood
atmosfer
mood
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygudurum
mood
huysuzluk
mood
aksilik
mood
kip
mood
hava

Gerçekten bunun için havamda değilim. - I'm really not in the mood for this.

Tom konuşmak için havasında görünmüyor. - Tom seems to be in no mood to talk.

mood
(Psikoloji, Ruhbilim) Duygudurum, duygusal durum, ruh hali, halet-i ruhiyye
mood
bir önermede esaslar ile neticeler arasındaki bağlantı
mood
kip/aksilik/hava
mood
mood,ruh durumu
mood
{i} çoğ. terslik, huysuzluk, karamsarlık
mood
hal

O seninle konuşmayı reddedebilir çünkü o çok kötü bir ruh hali içinde. - She may well refuse to speak to you because she's in a very bad mood.

Tom yorgun ve kötü bir ruh hali içindeydi. - Tom was tired and in a bad mood.

mood
(Tıp) Huy, mizaç, meşrep
mood
i., dilb. kip
mood
{i} ruhsal durum, haleti ruhiye
English - English
mood
same as mode
Favorites