saldırganlar

listen to the pronunciation of saldırganlar
Turkish - English
hostiles
attackers
saldırgan
{i} assailant

Tom struggled with his assailant and managed to escape. - Tom saldırganla mücadele etti ve kaçmayı başardı.

Dan killed his wife and made it appear as the work of an unknown assailant. - Dan karısını öldürdü ve bunu bilinmeyen bir saldırganın işi olarak gösterdi.

saldırgan
{s} aggressive

He has none of his father's aggressiveness. - Babasının saldırganlıklarından hiçbirine sahip değil.

Tom is extremely aggressive. - Tom son derece saldırgan.

saldırgan
{s} offensive

We should avoid writing sentences that are disrespectful, offensive or hateful. - Saygısız, saldırgan ve nefret dolu cümleler yazmaktan kaçınmamız gerekir.

I find that offensive. - Onu saldırgan buluyorum.

saldırgan
{i} invader

They resisted the invaders. - Saldırganlara direndiler.

saldırgan
{i} aggressor

Tom was clearly the aggressor. - Tom açıkça saldırgandı.

saldırgan
truculent
saldırgan
assaultive
saldırgan
vicious

Watch out! This monkey is vicious. - Dikkat et! Bu maymun saldırgan.

saldırgan
{s} militant
saldırgan
agressive
saldırgan
attacker

The attackers were led by John Brown. - Saldırganlar John Brown tarafından yönlendirilmiştir.

We don't know who the attacker was. - Saldırganın kim olduğunu bilmiyoruz.

saldırgan
rampageous
saldırgan
hard hitting
saldırgan
hardhitting
saldırgan
{s} pushy

I can't believe you think I'm pushy. - Benim saldırgan olduğumu düşündüğüne inanamıyorum.

Everybody knew that she was being pushy. - Onun saldırgan olduğunu herkes biliyordu.

saldırgan
get tough
saldırgan
thrusting
saldırgan
aggressive; attacker, assailant, aggressor
saldırgan
gross
saldırgan
aggressive, disposed to attack, belligerent, truculent
saldırgan
assailer
Turkish - Turkish

Definition of saldırganlar in Turkish Turkish dictionary

Saldırgan
agresif

Tom çok agresif, değil mi? - Tom çok saldırgan, öyle değil mi?

saldırgan
Başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan), agresif, mütecaviz
saldırganlar
Favorites