restoration of continuity after injury

listen to the pronunciation of restoration of continuity after injury
English - Turkish

Definition of restoration of continuity after injury in English Turkish dictionary

repair
{f} tamir et

Saatimi John'a tamir ettireceğim. - I am going to have my watch repaired by John.

O benim evin kırık penceresini tamir etti. - He repaired the broken window of my house.

repair
{f} tamir etmek, onarmak
repair
{f} gitmek
repair
tamirat

Sadece gerekli tamiratları yapın lütfen. - Just do the essential repairs, please.

repair
{f} yamamak
repair
tamir etmek

Arabayı tamir etmek çok paraya maloldu. - It cost a lot of money to repair the car.

Onlar arabalarını tamir etmek zorundalar. - They have to repair their car.

repair
(hatayı) düzeltmek
repair
{f} gidermek
repair
{i} onarım

Bu arabanın onarıma ihtiyacı var. - This car needs repairing.

Dizinin onarımından sonra, o ağrı olmadan yürüyebiliyordu. - After his knee repair, he could walk without pain.

repair
{f} telâfi etmek
repair
{i} durum
repair
{f} çekilmek
repair
(Tıp) Tamir (etme)
repair
(isim) tamir, tamirat, onarım, durum, hal, sığınak, barınak
repair
{f} düzeltmek
repair
{i} tamir, onarma
repair
(Tekstil) rapor
English - English
repair
restoration of continuity after injury

  Hyphenation

  Res·to·ra·tion of con·ti·nu·i·ty af·ter in·ju·ry

  Turkish pronunciation

  restıreyşın ıv käntınuıti äftır încıri

  Pronunciation

  /ˌrestərˈāsʜən əv ˌkäntəˈno͞oətē ˈaftər ˈənʤərē/ /ˌrɛstɜrˈeɪʃən əv ˌkɑːntəˈnuːətiː ˈæftɜr ˈɪnʤɜriː/

  Word of the day

  gowpen
Favorites