relating to the field of solar energy

listen to the pronunciation of relating to the field of solar energy
English - Turkish

Definition of relating to the field of solar energy in English Turkish dictionary

sol
güneş/sôl
sol
(isim) sol [müz.]
sol
(Tıp) 1. Kolloidal bir sistem olup dispers fazdaki madde katıdır ve eritici madde katı, sıvı (hidrosol) veya gaz (aerosol) olabilir
sol
sol noktası
sol
koloit
sol
{i} sol [müz.]
sol
güneş

Ev güneş enerjisi ile ısıtılmaktadır. - The house is heated by solar energy.

Güneş sistemimize en yakın yıldız Proxima Centauri'dir. - The nearest star to our solar system is Proxima Centauri.

sol
sol notası
sol
gamda beşinci nota
sol
eski Romalıların güneş tanrısı
English - English
sol
relating to the field of solar energy

  Hyphenation

  re·lat·ing to the field of so·lar en·er·gy

  Turkish pronunciation

  rileytîng tı dhi fild ıv sōlır enırci

  Pronunciation

  /rēˈlātəɴɢ tə ᴛʜē ˈfēld əv ˈsōlər ˈenərʤē/ /riːˈleɪtɪŋ tə ðiː ˈfiːld əv ˈsoʊlɜr ˈɛnɜrʤiː/

  Word of the day

  traduce
Favorites