quag

listen to the pronunciation of quag
English - Turkish
bataklık
{i} çıkmaz
{i} batak

Savaş hızla bir bataklığa dönüştü. - The war quickly turned into a quagmire.

Yağmur yolu bataklığa çevirdi. - The rain turned the road into a quagmire.

quag
Favorites