produced by the action of the sun, or peculiarly affected by its influence

listen to the pronunciation of produced by the action of the sun, or peculiarly affected by its influence
English - Turkish

Definition of produced by the action of the sun, or peculiarly affected by its influence in English Turkish dictionary

solar
{s} güneş

Neptün, güneş sisteminin sekizinci gezegenidir. - Neptune is the eighth planet of the solar system.

Eski Yunanlar güneş sistemi hakkında bizim bildiğimiz kadar çok şey biliyorlardı. - The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.

solar
(Tıp) soler
solar
güneş ile ilgili
solar
güneşle ilgili
solar
güneşsel
solar
güneşe göre hesaplanan
solar
gün tutulması
solar
solar spectrum güneş tayfı
solar
şemsi
solar
solar eclipse güneş tutulması
solar
(Mukavele) güneşe ait, güneş
solar
{s} solar
solar
{s} güneşin etkisiyle meydana gelen
solar
küsuf
solar
güneş etkisiyle meydana gelen
solar
karın boşluğu
solar
(Tıp) Güneşe benzeyen, solaris
English - English
solar
produced by the action of the sun, or peculiarly affected by its influence

    Hyphenation

    pro·duced by the ac·tion of the sun, or pe·cu·liar·ly af·fec·ted by its in·flu·ence

    Pronunciation

    Word of the day

    manitou
Favorites