plural form of impedimentum

listen to the pronunciation of plural form of impedimentum
English - Turkish

Definition of plural form of impedimentum in English Turkish dictionary

impedimenta
yürüyüşe mani olan eşya
impedimenta
eşya
impedimenta
yük
impedimenta
yürüyüşe engel olan eşya
impedimenta
levazım
impedimenta
(Askeri) AĞIRLIKLAR: Belirli bir birliğe ait bütün teçhizat ve ikmal maddeleri ile şahsi eşyalar. Bu terimi; bunları taşıyan birlikler anlamına gelen ağırlık (train) terimi ile karıştırmamalıdır. Bak. "train"
impedimenta
levazım/eşya
English - English
impedimenta
plural of impedimentum
impedimenta
plural form of impedimentum
Favorites