plenty, abundance; wealth, riches

listen to the pronunciation of plenty, abundance; wealth, riches
English - Turkish

Definition of plenty, abundance; wealth, riches in English Turkish dictionary

affluence
zengin

ABD'nin zenginliği genellikle gelişmemiş ülkelerin fakirliği ile karşılaştırılır. - The affluence of the United States is often contrasted with the poverty of undeveloped countries.

affluence
varsıllık
affluence
varlık
affluence
zenginlik
affluence
{i} çokluk
affluence
{i} bolluk
affluence
{i} zenginlik, refah
affluence
affluent bol akan
affluence
bol
affluence
mebzul
affluence
doğru akış
affluence
{i} servet
English - English
{i} affluence
plenty, abundance; wealth, riches
Favorites