plentiful, copious, profuse; full, abounding with

listen to the pronunciation of plentiful, copious, profuse; full, abounding with
English - Turkish

Definition of plentiful, copious, profuse; full, abounding with in English Turkish dictionary

abundant
{s} bol

Alp çiçekleri burada boldur. - Alpine flowers are abundant there.

Avustralya'da mineraller bol miktarda bulunur. - Australia is abundant in minerals.

abundant
{s} bereketli
abundant
{s} verimli

Ağaç meyve bakımından verimlidir. - The tree is abundant in fruit.

abundant
çok

Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar. - Very large windows assure abundant natural daylight.

Şu ülkede petrol çoktur. - Oil is abundant in that country.

abundant
mebzul abundantly bol bol
abundant
{s} dolu
abundant
{s} bereketli; feyizli
English - English
{s} abundant
plentiful, copious, profuse; full, abounding with
Favorites