place to which one repairs; a haunt; a resort

listen to the pronunciation of place to which one repairs; a haunt; a resort
English - Turkish

Definition of place to which one repairs; a haunt; a resort in English Turkish dictionary

repair
{f} tamir et

Ben yeni dokuma tezgahımı denedikten sonra, yatağımı yaptım ve kahve değirmenini tamir ettim. - After I tried out my new loom, I made my bed and repaired the coffee grinder.

O benim evin kırık penceresini tamir etti. - He repaired the broken window of my house.

repair
{f} tamir etmek, onarmak
repair
{f} gitmek
repair
tamirat

Sadece gerekli tamiratları yapın lütfen. - Just do the essential repairs, please.

repair
{f} yamamak
repair
tamir etmek

Tamir etmek için radyoyu parçalara ayırdım. - I took the radio apart to repair it.

Onu tamir etmek yaklaşık 2000 yene mal olacak. - It will cost about 2000 yen to repair it.

repair
(hatayı) düzeltmek
repair
{f} gidermek
repair
{i} onarım

Tamirci onarımın uzun sürmeyeceğini söyledi. - The mechanic said the repair would not take long.

Dizinin onarımından sonra, o ağrı olmadan yürüyebiliyordu. - After his knee repair, he could walk without pain.

repair
{f} telâfi etmek
repair
{i} durum
repair
{f} çekilmek
repair
(Tıp) Tamir (etme)
repair
(isim) tamir, tamirat, onarım, durum, hal, sığınak, barınak
repair
{f} düzeltmek
repair
{i} tamir, onarma
repair
(Tekstil) rapor
English - English
repair
place to which one repairs; a haunt; a resort
Favorites