physical discomfort (as mild sickness or depression)

listen to the pronunciation of physical discomfort (as mild sickness or depression)
English - Turkish

Definition of physical discomfort (as mild sickness or depression) in English Turkish dictionary

uneasiness
{i} huzursuzluk
uneasiness
{i} tedirginlik
uneasiness
{i} tedirginlik; huzursuzluk; endişe, kaygı
malaise
(Tıp) halsizlik
malaise
(Tıp) malez
malaise
sıkıntı
malaise
{i} keyifsizlik

Keyifsizlik duygunun işinle ilgili olduğunu düşünüyor musun? - Do you think your feeling of malaise is related to your job?

malaise
{i} kırıklık, keyifsizlik
malaise
{i} rahatsızlık
unease
huzursuzluk

Onlar toplumlarda huzursuzluk çıkarmayı amaçlamaktadır. - They aim to stir unease in societies.

uneasiness
{i} rahatsızlık
uneasiness
{i} endişe
uneasiness
{i} kuşku
English - English
uneasiness
malaise
unease
physical discomfort (as mild sickness or depression)
Favorites