permanent representative ad interim

listen to the pronunciation of permanent representative ad interim
English - Turkish
(Hukuk) geçici temsilcilik şefi
permanent representative ad interim

  Hyphenation

  per·ma·nent rep·re·sent·a·tive ad In·ter·im

  Turkish pronunciation

  pırmınınt reprızentıtîv äd întrım

  Pronunciation

  /ˈpərmənənt ˌreprəˈzentətəv ˈad ˈəntrəm/ /ˈpɜrmənənt ˌrɛprəˈzɛntətɪv ˈæd ˈɪntrəm/
Favorites