past of educate

listen to the pronunciation of past of educate
English - Turkish

Definition of past of educate in English Turkish dictionary

educated
tahsilli

Tom oldukça tahsilliydi ve birkaç dili akıcı şekilde konuşurdu. - Tom was highly educated and spoke several languages fluently.

educated
{f} eğit

21. yüzyılda eğitimli bir akla sahip olmak ne anlama geliyor? - What does it mean to have an educated mind in the 21st century?

O, Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. - He was educated at Oxford.

educated
okumuş
educated
öğrenim görmüş
educated
{s} eğitimli, tahsilli
educated
{s} aydın
English - English
educated
past of educate

  Hyphenation

  past of e·du·cate

  Turkish pronunciation

  päst ıv ecyukeyt

  Pronunciation

  /ˈpast əv ˈeʤyo͞oˌkāt/ /ˈpæst əv ˈɛʤjuːˌkeɪt/

  Word of the day

  sutler
Favorites