oylamak

listen to the pronunciation of oylamak
Turkish - English
{f} vote
to put (something) to a vote
to put to the vote
put to the vote
(Dilbilim) put to
oylama
{i} ballot

It's important to complete your ballot. - Oylamanı tamamlamak önemlidir.

oylama
vote

No one will vote for the budget. - Hiç kimse bütçeyi oylamayacak.

The convention voted again. - Kurultay tekrar oylama yaptı.

oylama
show of hands

The motion was carried by a show of hands. - Önerge açık oylamayla kabul edildi.

oylama
polling
oylama
poll
oylama
voting

Tom abstained from voting. - Tom oylamada çekimser kaldı.

Democracy must be something more than two wolves and a sheep voting on what to have for dinner. - Demokrasi; iki kurt ve bir koyunun, akşam yemeğinde ne yenileceği hakkında oylama yapmasından daha fazlası olmalı.

oylama
voting, polling
oylama
putting (something) to a vote
Turkish - Turkish
Oya koymak veya oya sunmak
oylama
Oy kullanma işi
oylama
Oy kullanma işi: "Bir oylamada hakkım olan bir oyu bile bile esirgemiş, kırmıştı beni."- N. Cumalı
oylamak
Favorites