opulence

listen to the pronunciation of opulence
English - Turkish
varlık
zenginlik
bolluk
refah
servet
opulentlybolca
opulentzengin
affluence
zengin

ABD'nin zenginliği genellikle gelişmemiş ülkelerin fakirliği ile karşılaştırılır. - The affluence of the United States is often contrasted with the poverty of undeveloped countries.

affluence
varsıllık
affluence
zenginlik
affluence
varlık
affluence
doğru akış
affluence
{i} servet
affluence
{i} çokluk
affluence
{i} bolluk
affluence
affluent bol akan
affluence
bol
affluence
mebzul
live in opulence
bolluk içinde yaşamak
opulence
Favorites