opportunity

listen to the pronunciation of opportunity
English - Turkish
fırsat

O,müzeyi ziyaret etme fırsatından yararlandı. - He took advantage of the opportunity to visit the museum.

Onu görme fırsatı kaçırmamalısınız. - You shouldn't miss the opportunity to see it.

olanak
imkan
{i} fırsat, elverişli durum
uygun zaman
münasebet
elverişli zaman
firsat çıkmak
{i} uygun durum
{i} şans

Sami şans aramak için Kanada'ya gitti. - Sami went to Canada, looking for opportunity.

Bu dünyada hiçbir güvenlik yoktur; sadece şans vardır. - There is no security on this earth; there is only opportunity.

meydan
opportunity cost
fırsat maliyeti
opportunity cost ratio
(Ticaret) fırsat maliyeti oranı
opportunity fire
(Askeri) ani hedef atışı
opportunity target
(Askeri) ani hedef
opportunity to start over
yeni bir başlangıç
opportunity to start over
temiz bir sayfa
opportunity training
(Askeri) fırsat eğitimi
opportunity study
olanak irdelemesi
opportunity cost
Alternatif maliyet, gölge maliyet
opportunity cost
(Ekonomi) Gölge maliyeti
opportunity costs
fırsat maliyeti
opportunity inequality
fırsat eşitsizliği
opportunity to
fırsat
opportunity (occasion)
fırsat
opportunity (occasion)
vesile
opportunity fire
(Askeri) ANİ HEDEF ATIŞI: Bir ani hedef üzerine açılan ateş. Ayrıca bak. "target of opportunity"
opportunity for advancement
ilerleme şansı
opportunity for advancement
yükselme fırsatı
opportunity target
(Askeri) Bak. "target of opportunity"
an opportunity
fırsattan istifade taking advantage of
opportunities
fırsatlar

Buralardaki insanların yüzmek için çok fırsatları yok. - People around here don't have many opportunities to swim.

Yerli konuşmacılarla konuşmak için çok fazla fırsatlarım olmuyor. - I don't get very many opportunities to talk with native speakers.

job opportunity
iş olanağı
jump at the opportunity
açıkgözlük etmek
make use of an opportunity
fırsatı değerlendirmek
miss an opportunity
fırsat kaçırmak
miss an opportunity
fırsat tepmek
miss an opportunity
fıratı değerlendirememek
miss an opportunity
fırsatı kaçırmak
miss opportunity
fırsatı kaçırmak
offer a business opportunity
iş imkanı sunmak
offer somebody an opportunity
fırsat sunmak
offer someone opportunity
olanak sağlamak
on this opportunity
bu vesile ile
opportunities
imkanlar

Daha sonra, diğer birçok ülkeden olanlar büyük ekonomik imkanlarla ilgili raporlar ve dini ve politik özgürlük tarafından cezbedildikleri için Amerika Birleşik Devletlerine akın ettiler. - Later, those from many other countries flocked to the United States because they were attracted by reports of great economic opportunities and religious and political freedom.

Japonya'da istihdam imkanları kadınlar için erkekler için olduğundan önemli ölçüde düşüktür. - In Japan, employment opportunities are significantly lower for women than they are for men.

provide an opportunity
fırsat sağlamak
provide opportunity
imkan sağlamak
provide opportunity
olanak sağlamak
seek an opportunity
fırsat aramak
target of opportunity
(Askeri) ani hedef
use an opportunity
fırsatı değerlendirmek
use the opportunity
fırsatı değerlendirmek
equal opportunity
fırsat eşitliği
Equal Employment Opportunity
(Kanun) Amerikada işe alırken işe alınanlar arasında ayırım yapmama kanunu. or: renk, cinsiyet, yaş, din, dil ayrımı yapmadan başvuranalra eşit haklar sunmak
employment opportunity fund
istihdam olanağı fonu
equal opportunity employer
eşit fırsat işveren
finding an opportunity
imkan bulma
have an opportunity
eline fırsat geçmek
income opportunity
gelir kapısı
increasing opportunity cost
artan fırsat maliyeti
potential opportunity cost
potansiyel fırsat maliyeti
seize the opportunity
fırsatı kaçırmamak
take an opportunity
fırsat bulmak
take the opportunity
fırsatı
taking the opportunity
fırsat alma
ambush of opportunity
(Askeri) Fırsat pususu
ample opportunity
geniş olanak
at the first opportunity
ilk fırsatta
create an opportunity
fırsat yaratmak
create opportunity
imkan yaratmak
digital opportunity initiative
(Bilgisayar) dijital fırsat girişimi
employment opportunity
istihdam imkanı
employment opportunity
(Ticaret) istihdam olanağı
equal opportunity numbers
(Telekom) eşit fırsat numaraları
favourable opportunity
geniş olanak
find a suitable opportunity
punduna getirmek
find opportunity
imkan bulmak
fishing opportunity
avlanma kotası
get an opportunity
karşısına fırsat çıkmak
give an opportunity
fırsat vermek
give an opportunity
şans tanımak
golden opportunity
altın fırsat
golden opportunity
bulunmaz fırsat
have an opportunity
karşısına fırsat çıkmak
increasing opportunity costs
(Ticaret) artan fırsat maliyetleri
let an opportunity slip
fırsatı kaçırmak
look for an opportunity
meydan aramak
lose a good opportunity
fırsat kaçırmak
market opportunity
pazar fırsatı
marketing opportunity
pazarlama olanağı
miss the opportunity
fırsatı kaçırmak
miss the opportunity
fırsatı tepmek
pass up an opportunity
fırsatı kaçırmak
relative opportunity cost
(Ticaret) nispi fırsat maliyeti
sale opportunity
(Ticaret) satış fırsatı
sales opportunity
satış fırsatı
seize an opportunity
{f} fırsat yakalamak
seize an opportunity
{f} fırsat bulmak
seize the opportunity
fırsatı ganimet bilmek
seize the opportunity
fırsatı değerlendirmek
take an opportunity
fırsat yakalamak
target of opportunity
(Askeri) Fırsat hedefi
target of opportunity
(Askeri) ANİ HEDEF (FIRSAT HEDEFİ) (NATO): Muharebe sırasında ortaya çıkan ve karadan, denizden ve havadan ateş edilebilen ve ateşin önceden planlamadan yapıldığı bir hedef. Aynı zamanda "opportunıty target"da denir
target opportunity
(Askeri) ANİ HEDEF (FIRSAT HEDEFİ) (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, SAVUNMA KURULU): 1. Bir satıh veya hava aracı ya da gözetleyici tarafından görülen, mevcut silahların menzili içinde bulunan ve kendisine karşı önceden atış planlanmamış veya ateş isteğinde bulunulmamış hedef. 2. Nükleer-önceden dikkate alınmayan, analiz edilmeyen veya planlanmayan bir nükleer taarruz için harekat başladıktan sonra gözlemlenen veya belirlenen hedef. Gerek olarak çok çabuk kaybolacağı için, mümkün olan en kısa sürede, dost birlikler veya uçaklarca koordinasyonu ve yeterli uyarıyı sağladıktan sonra, taarruz gerçekleştirilmelidir
wait for an opportunity
fırsat kollamak
wait for an opportunity
fırsat beklemek
whenever i find an opportunity
imkan buldukça
will there be an opportunity to take some photographs
fotoğraf çekme imkanımız var mı
English - English
a Mars exploration rover that landed January 24, 2004. See wikipedia entry
a favorable circumstance or occasion
a chance for advancement, progress or profit
favorable or advantageous chance or opening
{n} a fit place or time, convenience
a Mars exploration rover that landed January 24, 2004
                Coach says:   "A scoring opportunity is any time you and your teammates get in a position to score a goal   Passing and dribbling skills are like the ingredients for making a cake, the scoring opportunity is like having an oven available   The scoring opportunity is what everyone must be thinking about at all times   If you don't start thinking about the scoring opportunity until they get the ball, it's too late "
A favourable occasion for grasping a disappointment
a possibility due to a favorable combination of circumstances; "the holiday gave us the opportunity to visit Washington"; "now is your chance"
A favourable set of conditions that limit barriers or provide rewards p 761
An external or environmental factor that might help an organization to meet its strategic goals
A proposal that is considered in developing alternative activities, projects, or programs where an option exists to invest profitably to improve or maintain a present condition
A risk with a positive outcome   See Risk
1 A problem which does not have a clear solution 2 Someone's assignment
a possibility due to a favorable combination of circumstances; "the holiday gave us the opportunity to visit Washington"; "now is your chance
Importunity; earnestness
{i} chance, occasion; opportune moment, favorable time to act
Convenience of situation; fitness
Despite its somewhat negative connotations, the term "opportunity" is still the best term to refer to an opportunity for work with an organization because the term includes not only full time employment opportunities, but also other opportunities (e g contract work, etc ) It is also useful to remember that while an opportunity may not be right for one candidate, it may be right for another candidate in their network
An opportunity is a situation in which it is possible for you to do something that you want to do. I had an opportunity to go to New York and study I want to see more opportunities for young people. equal opportunities in employment. see also photo opportunity = chance
Fit or convenient time; a time or place favorable for executing a purpose; a suitable combination of conditions; suitable occasion; chance
opportunity cost
The cost of an opportunity forgone (and the loss of the benefits that could be received from that opportunity); the most valuable forgone alternative

Thanks to business school, I can understand how I've actually paid for this time at home with my family—the opportunity cost of my time, my forgone income, etc.

opportunity engineering
profiting from uncertainty while mitigating risk
opportunity cost
(Ekonomi) The loss of other alternatives when one alternative is chosen
opportunity cost
When a decision is made from a range of choices, the second best choice not taken is the opportunity cost Limited resources require people to make choices between alternatives
opportunity cost
The best alternative sacrificed to have or to do something else
opportunity cost
- The value of the best alternative to a given choice, or the value of resources in their next best use In regard to time, the opportunity cost of time spent on one activity is the value of the best alternative activity that the person might engage in at that time
opportunity cost
refers to the net benefit forgone because the resources providing the service can no longer be used in their next most beneficial use
opportunity cost
The value of the benefit that is given up by selecting one alternative instead of another p 339
opportunity cost
the cost of a resource, measured by the value of the next-best, alternative use of that resource
opportunity cost
The best foregone alternative For example, there is a high opportunity cost of a subsistence farmer in Ghana to change to exporting manufactured goods, because they would not have either the capacity or resources to do so
opportunity cost
In economic terms, the opportunities forgone in the choice of one expenditure over others. For a consumer with a fixed income, the opportunity cost of buying a new dishwasher might be the value of a vacation trip never taken or several suits of clothes unbought. The concept of opportunity cost allows economists to examine the relative monetary values of various goods and services
opportunity cost
The value of a benefit sacrificed in favour of an alternative course of action, i e the net revenue between that actually obtained and the maximum achievable from any of the possible uses of the relevant resources For example, there is an opportunity cost associated with using re-cycled paper
opportunity cost
the value of the best alternative use of a resource This consists of the maximum value of other outputs we could and would have produced had we not used the resource to produce the item in question [GBA]
opportunity cost
The minimum value of the benefits foregone or given up due to the effect of choosing another management alternative that either impacts existing outputs or shifts resources away from other activities so that they are no longer produced and their benefits are lost
opportunity cost
The highest price or rate of return an alternative investment would provide In security investing, it is the cost of forgoing a safe, generally fixed return, for the opportunity of realizing a higher level of profit
opportunity cost
The value of resources used in a consumption or production activity if they had been used in the next best alternative instead The opportunity cost is essentially what must be forgone in order to consume or produce a particular good or service
opportunity cost
is widely used in business planning in evaluating capital investment A company measures the projected return against the anticipated return it would receive on a highest yielding alternative investment that contains a similar risk profile
opportunity cost
the value of the next-best forgone alternative that was not chosen because something else was chosen (chapters 1, 2 and 20)
opportunity cost
The net cost of a forgone opportunity, taking into account the benefits and costs of both the opportunity seized and the opportunity forgone for the period of analysis
opportunity cost
The benefit foregone from not using a good or resource in its best alternative use Opportunity cost measured at economic prices is the appropriate value to use in project economic analysis for valuing nonincremental outputs and incremental inputs
opportunity cost
The amount of income lost as a result of not choosing the best alternative from a group of investment choices
opportunity cost
cost in terms of foregone alternatives
opportunity cost
The cost of using a resource in one enterprise when it could be used in alternative enterprises or investment opportunities measured by the return that could be obtained from using the resource in the alternative in investment For example, if cash used in crop production could be placed in the bank at a 10% rate of interest the opportunity cost of cash to the crop would be 10%
opportunity cost
Opportunity cost is value of the best alternative given up when making a choice There is an opportunity cost to every choice
opportunity cost
The cost associated with opportunities that are foregone by not putting the firm's resources to their highest valued use It relates to downtime in that companies are not only paying users' wages for non-productivity during server downtime, but also forego earnings that those users would otherwise be generating In terms of storage management, opportunity cost refers to the time spent by users managing their own storage when they should be doing their assigned tasks
opportunity cost
The return from the use of an asset or resource in the next best alternative that is foregone by virtue of its actual use
opportunity cost
Resource use options that are given up as a consequence of pursuing one activity among several possibilities Potential benefits foregone as a result of choosing an alternative course of action
opportunity cost
The potential benefit that is foregone from not following the best (financially optimal) alternative course of action
opportunity cost
the next best alternative that is given up when a choice is made
opportunity makes the thief
lawless environment encourages crime, society is responsible for crime as much as the criminal
opportunity only knocks once
there are no second chances, one must take a chance when it is possible because they won't get another chance
equal-opportunity
Targeting everyone indiscriminately

equal-opportunity insulter.

golden opportunity
Ideal moment to do something

With the rest of the squad injured, Jones had a golden opportunity to prove his worth to the coach.

land of opportunity
A nickname for the United States
opportunity.
op

photo op.

photo opportunity
Any occasion in which a politician or other celebrity may be photographed to their advantage. Short form: photo op
universal opportunity
The idea, particularly in Christianity, that an opportunity to follow the deity, e.g. Jesus, will be an option at the time of death
window of opportunity
A period of time in which suitable action can achieve success
windows of opportunity
plural form of window of opportunity
equal opportunity
A program that helps ensure the University maintains an environment where all people are treated fair and equally
equal opportunity
the right to equivalent opportunities for employment regardless of race or color or sex or national origin
equal opportunity
Preferential treatment
equal opportunity
equal chances, the same opportunities for all
equal opportunity
Absence of discrimination, as in the workplace, based on race, color, age, gender, national origin, religion, or mental or physical disability: "The issue of equal opportunity... posed particular problems" (Arthur M. Schlesinger, Jr.)
equal opportunity
1 A term to signify an employer's adoption of employment practices that do not discriminate on the basis of race, color, religion, sex or national origin Such discrimination was outlawed by Title VII of the Civil Rights Act of 1964
equal opportunity
Giving the same treatment to political candidates See equal time 10 11
favorable opportunity
good opportunity
find an opportunity
seek a chance or opening, happen upon an opportunity
for the right opportunity
for the appropriate chance
found the opportunity
discovered the chance, found the appropriate time (to do something)
give an opportunity
provide with a chance, provide with an opening
golden opportunity
once in a lifetime chance
good opportunity
opportune moment, good chance
grabbed the opportunity
took advantage of the opportunity, grabbed the chance
leap at the opportunity
take advantage of an opportunity, seize the chance
missed an opportunity
muffed an opportunity, muffed a chance
missed the opportunity
muffed the opportunity, missed the chance
once-in-a-lifetime opportunity
chance of a lifetime, opportunity that will never come again
opportunities
plural of opportunity
photo opportunity
an occasion that lends itself to (or is deliberately arranged for) taking photographs that provide favorable publicity for those who are photographed
photo opportunity
If a politician or other public figure arranges a photo opportunity, they invite the newspapers and television to photograph them doing something which they think will interest or impress the public. A brief period reserved for the press to photograph the participants in a newsworthy event. a chance for someone such as a politician to be photographed for a newspaper in a way that will make them look good
seize an opportunity
{f} take an opportunity eagerly
seized the opportunity
leaped upon the chance, took advantage of the situation
suitable opportunity
proper situation to perform a desired task
taking the opportunity
taking advantage of a situation, using an opportune moment
took the opportunity
took advantage of the moment, seized the chance
unique opportunity
special opportunity, once-in-a-lifetime chance
opportunity
Favorites