one who makes men's cloaths

listen to the pronunciation of one who makes men's cloaths
English - Turkish

Definition of one who makes men's cloaths in English Turkish dictionary

tailor
terzi

Tom oldukça iyi bir terzidir. - Tom is a pretty good tailor.

Kral, ikna oldu, terzilere kıyafet hazırlamalarını söyledi ama bu malzemeyi de göremedi. - The king, convinced, told the tailors to prepare the outfit, but he also couldn't see this material.

tailor
{f} uydurmak
tailor
(isim) terzi
tailor
uygun hale getirmek
tailor
uyarla,v.uygun hale getir: n.terzi
tailor
{f} uygun hale getir
tailor
yeni bir biçim vermek
tailor
elbise dikmek
tailor
uyarla
tailor
{f} yakıştırmak
tailor
{f} adapte etmek
tailor
{f} dikmek
tailor
{f} (belirli bir amaca göre) (bir şeyi) yapmak/değiştirmek
English - English
{n} tailor
one who makes men's cloaths
Favorites