one of the various u s west systems used to input service orders

listen to the pronunciation of one of the various u s west systems used to input service orders
English - Turkish

Definition of one of the various u s west systems used to input service orders in English Turkish dictionary

solar
{s} güneş

Eski Yunanlar güneş sistemi hakkında bizim bildiğimiz kadar çok şey biliyorlardı. - The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.

Güneş enerjisinden bahsedelim. - Let's talk about solar energy.

solar
(Tıp) soler
solar
güneş ile ilgili
solar
güneşle ilgili
solar
güneşsel
solar
güneşe göre hesaplanan
solar
gün tutulması
solar
solar spectrum güneş tayfı
solar
şemsi
solar
solar eclipse güneş tutulması
solar
(Mukavele) güneşe ait, güneş
solar
{s} solar
solar
{s} güneşin etkisiyle meydana gelen
solar
küsuf
solar
güneş etkisiyle meydana gelen
solar
karın boşluğu
solar
(Tıp) Güneşe benzeyen, solaris
English - English
solar
sonar
one of the various u s west systems used to input service orders

  Hyphenation

  one of the va·ri·ous u s west systems used to in·put ser·vice orders

  Turkish pronunciation

  hwʌn ıv dhi veriıs yu es west sîstımz yuzd tı înpût sırvıs ôrdırz

  Pronunciation

  /ˈhwən əv ᴛʜē ˈverēəs ˈyo͞o ˈes ˈwest ˈsəstəmz ˈyo͞ozd tə ˈənˌpo͝ot ˈsərvəs ˈôrdərz/ /ˈhwʌn əv ðiː ˈvɛriːəs ˈjuː ˈɛs ˈwɛst ˈsɪstəmz ˈjuːzd tə ˈɪnˌpʊt ˈsɜrvəs ˈɔːrdɜrz/

  Word of the day

  manitou
Favorites