omni-

listen to the pronunciation of omni-
English - Turkish
her yerde
bütün
her şey
(önek) hep
(Denizbilim) omni-
<span class="word-self">omnispan>-directional
çok yönlü
<span class="word-self">omnispan>-temporal
(Dilbilim) Tüm zamanları ilgilendiren, tüm zamanlara ait
<span class="word-self">omnispan>
her

Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var? - How many omnivorous children are patients in hospital?

Tom omnilingualdir. O, Dünya'daki her dili konuşabilir. - Tom is omnilingual. He can speak every language on Earth.

<span class="word-self">omnispan>
(Tıp) omni
<span class="word-self">omnispan> directional
(Havacılık) her yönde
<span class="word-self">omnispan> present
Omni mevcut
<span class="word-self">omnispan>
pref. her
<span class="word-self">omnispan>
hep

Bu hepçil bir türdür. - This is an omnivorous species.

Porsuk bir hepçildir. - Wolverine is omnivorous.

<span class="word-self">omnispan>
bütün
<span class="word-self">omnispan>
önek hep
<span class="word-self">omnispan>
her şey

Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir. - Only God can safely be omnipotent.

Sadece Tanrı her şeye gücü yetendir. - Only God is omnipotent.

Turkish - English
(Denizbilim) omni-
<span class="word-self">omnispan>
(Tıp) omni
omni-
Favorites