not to be trusted

listen to the pronunciation of not to be trusted
English - Turkish

Definition of not to be trusted in English Turkish dictionary

unreliable
{s} güvenilmez

Tom son derece güvenilmez. - Tom is extremely unreliable.

Tom güvenilmez görünüyor. - Tom seems to be unreliable.

unreliable
{s} inanılmaz
unreliable
(Kanun) güvene layık olmayan
unreliable
sağlam ayakkabı değil
unreliable
oynak
unreliable
(Ticaret) sağlam olmayan
undependable
Güvenilmez

Tom bana Mary'nin güvenilmez olduğunu düşündüğünü söyledi. - Tom told me that he thought Mary was undependable.

Senin güvenilmez olduğunu duydum. - I heard that you're undependable.

not to be
olmamak

Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. - To be or not to be, that is the question.

Olmak ya da olmamak; O büyük bir sorun. - To be or not to be; That is a big question.

unassured
sigortasız
unassured
kendine güvensiz
unreliable
{s} kaypak
unreliable
unreliablygüvenilmez surette
unreliable
unreliabilitygüvenilmezlik
English - English
unassured
unreliable
undependable
not to be trusted
Favorites