güvenilmez

listen to the pronunciation of güvenilmez
Turkish - English
unreliable

Tom is extremely unreliable. - Tom son derece güvenilmez.

I think Tom is unreliable. - Sanırım Tom güvenilmez.

slippery
precarious
untrusty
unsound
unfaithful
unreliable, dubious, slippery, shifty, insecure
suspicious
treacherous

The Southern Ocean is considered the world's most treacherous ocean. - Antarktika Okyanusu dünyanın en güvenilmez okyanusu olarak düşünülür.

shifty
uncertain
elusive
elusory
unsteady
untrustworthy

I think Tom is untrustworthy. - Sanırım Tom güvenilmez.

Frankly speaking, he is untrustworthy. - Açıkça konuşmak gerekirse, o güvenilmez biri.

unstable
irresponsible

That seems irresponsible to me. - O benim için güvenilmez görünüyor.

insecure
discredited
beyond belief
whacky
faithless
doubtful
dubious
unsafe
wonky
shady
jaundiced
shaky
foxy
untrustable
untrustful
undependable

Tom says I'm undependable. - Tom güvenilmez olduğumu söylüyor.

Tom told me that he thought Mary was undependable. - Tom bana Mary'nin güvenilmez olduğunu düşündüğünü söyledi.

fly-by-night
flybynight
false
hollowhearted
güven
confidence

Public opinion polls are barometers of confidence in the government. - Kamuoyu yoklamaları hükümete olan güveni ölçen göstergelerdir.

Don't lose confidence, Mike. - Güvenini kaybetme, Mike.

güven
safety

They tried to swim to safety. - Onlar güvenle yüzmeye çalıştı.

Tom is concerned about Mary's safety. - Tom Mary'nin güvenliği hakkında endişeli.

güven
trust

Would you like to become a trusted user? - Güvenilir bir kullanıcı olmak istiyor musunuz?

Although I trusted the map, it was mistaken. - Haritaya güvenmeme rağmen o hatalıydı.

güven
faith

People lost faith in banks. - İnsanlar bankalara güvenini kaybettiler.

He will not steal my money; I have faith in him. - O, benim paramı çalmaz, ona güvenim var.

güven
reliance
güvenilmez satıcı
huckster
güvenilmez tip
rotter
güven
{i} credit

Tom deserves a bit of credit. - Tom biraz güveni hak ediyor.

Tom obviously deserves credit. - Tom açıkçası güveni hak ediyor.

güven
credence

Her tears gave more credence to the story. - Onun gözyaşları hikayeye daha güven verdi.

güven
trust in

I have absolute trust in you. - Benim sana tam güvenim var.

We have no trust in him. - Bizim ona güvenimiz yok.

güven
rely on

We can rely on his judgement. - Biz onun kararına güvenebiliriz.

You shouldn't rely on other people's help. - Diğer insanların yardımına güvenmemelisiniz.

güven
{f} trusting

I think that Tom is too trusting. - Tom'un çok güvenilir olduğunu düşünüyorum.

Trusting yourself is the key to success. - Kendine güvenmek başarının anahtarıdır.

güven
{f} trusted

Tom didn't trust Mary as much as she trusted him. - Onun Tom'a güvendiği kadar çok Tom Mary'ye güvenmiyor.

Although I trusted the map, it was mistaken. - Haritaya güvenmeme rağmen o hatalıydı.

güven
trust, confidence, reliance, faith, credit; security, safety
güven
{i} belief
güven
trustworthiness
güven
count on

Don't worry. You can count on me. - Merak etme. Bana güvenebilirsin.

You can count on him. - Ona güvenebilirsiniz.

güven
(Askeri) credit guaranty
güven
reliability

In other words, reliability is impossible unless there is a natural warmth. - Diğer bir deyişle, doğal bir sıcaklık olmadığı sürece, güvenilirlik mümkün değildir.

I can assure you of his reliability. - Onun güvenirliği konusunda sizi temin ederim.

güven
dependence
güven
lean on

Don't lean on your friends for help. - Yardım için arkadaşlarınıza güvenmeyin.

güven
reckon on

He's a reliable man, you can reckon on him. - O güvenilir bir adam, ona güvenebilirsin.

güven
rely upon

He is a man you can rely upon. - O, güvenebileceğin bir adamdır.

You cannot rely upon Jim's words since he tries to please everybody. - O herkesi memnun etmeye çalıştığı için Jim'in sözlerine güvenemezsin.

güven
bank on
güven
{f} mistrust

Mistrust is the mother of safety. - Güvensizlik güvenliğin anasıdır.

It is more ignominious to mistrust our friends than to be deceived by them. - Arkadaşlarımıza güvenmemek onlar tarafından aldatılmaktan daha aşağılayıcıdır.

Güven
(isim) Trust, confidence, reliance
güven
dependance
güven
{i} positiveness
güven
affiance
güven
assurance

I've been given assurances. - Bana güvenceler verildi.

I always hear assurances about economic recovery, but I still haven't seen it. - Ben her zaman ekonomik iyileşme hakkında güvence duyuyorum, ama ben hâlâ onu görmedim.

güven
sureness
güven
trust, reliance, confidence
güven
feeling of being safe or secure
güven
anchorage
güven
repose
güven
courage

I looked upon his courage and trusted him. - Onun cesaretini takdir ettim ve ona güveniyorum.

His courage impressed me enough for me to trust him. - Onun cesareti ona güvenmem için beni yeterince etkiledi.

varlıka güvenilmez
(Atasözü) Being wealthy does not mean that one can spend money with abandon; even the greatest of fortunes can be frittered away in time
güvenilmez
Favorites