morally bad in principle or practice

listen to the pronunciation of morally bad in principle or practice
English - Turkish

Definition of morally bad in principle or practice in English Turkish dictionary

wicked
kötü

Kötü şeyler yapmayın. - Don't do wicked things.

Kötü Haman Pers krallığındaki Yahudilerin hepsini silip yok etmeye çalıştı. - The wicked Haman tried to wipe out all of the Jews in the kingdom of Persia.

wicked
{s} harika
wicked
{s} fena
wicked
ruhunda kötülük besleyen
wicked
kötü ruhlu
wicked
kötülük peşinde olan
wicked
muzip
wicked
yaramaz

Pinokyo, seni yaramaz çocuk! - Pinocchio, you wicked boy!

wicked
(sıfat) ahlaksız, kötü huylu, kötü, fena, kötücül, günahkâr, hınzır, muzip, yaramaz, hain, aşağılık, harika
wicked
yaman
wicked
şuluk
wicked
wickednessgünahkârlık
wicked
hayırsız
wicked
bayağı
wicked
adi
wicked
{s} kötü huylu
wicked
{s} aşağılık

Cinderella'nın iki aşağılık üvey kız kardeşi vardı. - Cinderella had two wicked stepsisters.

wicked
"the" ile kötü kişiler
wicked
wickedlygünahkarca
English - English
wicked
morally bad in principle or practice

  Hyphenation

  morally bad in Prin·ci·ple or prac·tice

  Turkish pronunciation

  môrıli bäd în prînsıpıl ır präktıs

  Pronunciation

  /ˈmôrəlē ˈbad ən ˈprənsəpəl ər ˈpraktəs/ /ˈmɔːrəliː ˈbæd ɪn ˈprɪnsəpəl ɜr ˈpræktəs/

  Word of the day

  languid
Favorites