monetary compensation intended to cover damage or injury during a war

listen to the pronunciation of monetary compensation intended to cover damage or injury during a war
English - Turkish

Definition of monetary compensation intended to cover damage or injury during a war in English Turkish dictionary

war reparations
savaş tazminatı
English - English
war reparations
monetary compensation intended to cover damage or injury during a war

  Hyphenation

  mon·e·ta·ry com·pen·sa·tion in·tend·ed to co·ver dam·age or in·ju·ry dur·ing a war

  Turkish pronunciation

  mänıteri kämpınseyşın întendıd tı kʌvır dämıc ır încıri dyûrîng ı wôr

  Pronunciation

  /ˈmänəˌterē ˌkämpənˈsāsʜən ənˈtendəd tə ˈkəvər ˈdaməʤ ər ˈənʤərē ˈdyo͝orəɴɢ ə ˈwôr/ /ˈmɑːnəˌtɛriː ˌkɑːmpənˈseɪʃən ɪnˈtɛndəd tə ˈkʌvɜr ˈdæməʤ ɜr ˈɪnʤɜriː ˈdjʊrɪŋ ə ˈwɔːr/

  Word of the day

  bellicose
Favorites