refuse to sponsor; refuse to do business with

listen to the pronunciation of refuse to sponsor; refuse to do business with
English - Turkish

Definition of refuse to sponsor; refuse to do business with in English Turkish dictionary

boycott
{f} boykot et

Sen o ülkenin ürünlerini boykot ettin. - You boycotted merchandise from that country.

Onları boykot etmek zorundayız. - We have to boycott them.

boycott
boykot etmek

Onları boykot etmek zorundayız. - We have to boycott them.

boycott
{i} boykot

İtalyan televizyonunu boykotum şimdi başlıyor. - My boycott of Italian television starts now.

O, onu bir boykot düzenlemesi için ikna etmeye çalıştı. - She tried to persuade him to organize a boycott.

boycott
{i} direniş
boycott
{f} boykot yapmak; boykot etmek
boycott
boykot,v.boykot et: n.boykot
boycott
(fiil) boykot etmek
English - English
boycott
refuse to sponsor; refuse to do business with
Favorites