molecular modeling environment

listen to the pronunciation of molecular modeling environment
English - Turkish

Definition of molecular modeling environment in English Turkish dictionary

insight
{i} içyüzünü anlama
insight
{i} kavrama
insight
{i} sezme
insight
(Pisikoloji, Ruhbilim) içgörü
insight
iç görü

İnsanoğlu çoğunlukla kendi hatalarına ve başarısızlıklarına karşı iç görüden yoksundur. - Human beings often lack insight into their own faults and failings.

insight
{i} anlayış, bir şeyin iç yüzünü kavrama
insight
bir şeyin iç yüzünü kavrama
insight
anlaşıyış
insight
kavrayış
insight
feraset
insight
nüfuzu nazar
insight
anlayış

Tüm anlayışınız için teşekkürler. - Thanks for all your insight.

Teosofi Tanrı ve ruhun doğasında mistik anlayışa dayalı bir inanç sistemidir. - Theosophy is a system of belief based on mystical insight into the nature of God and the soul.

insight
(Tıp) Nüfuzunazar, sezgi
insight
derinlemesine bakış
insight
{i} anlama

Anlama için teşekkürler. - Thanks for the insight.

quanta
pay
English - English
quanta
insight
molecular modeling environment

  Hyphenation

  mo·le·cu·lar mod·el·ing en·vi·ron·ment

  Turkish pronunciation

  mılekyılır mädlîng învayrınmınt

  Pronunciation

  /məˈlekyələr ˈmädləɴɢ ənˈvīrənmənt/ /məˈlɛkjəlɜr ˈmɑːdlɪŋ ɪnˈvaɪrənmənt/

  Word of the day

  energy
Favorites