military specification

listen to the pronunciation of military specification
English - Turkish
(Askeri) ASKERİ TEDARİK ŞARTNAMESİ: Askeri makamlardan biri veya daha çoğu tarafından bir sıra numarası dahilinde yayınlanan ve askeri ikmal maddeleri, teçhizat ve hizmetlerin tedarikinde kullanılan bir tedarik şartnamesi. MILITARY STANDARD REQUISITIONING AND ISSUE PROCEDURE: STANDART ASKERİ İSTEK VE DAĞITIM YÖNTEMİ: Malzemenin; Savunma Bakanlığından tespit edilen öncelikler dahilinde istenmesini ve dağıtımını temin için savunma bakanlığı tarafından konulmuş genel yöntemler. Ayrıca MILSTAMP olarak da geçer
military performance specification
(Askeri) askeri performans spesifikasyonu
military specification

  Hyphenation

  mi·li·ta·ry spe·ci·fi·ca·tion

  Turkish pronunciation

  mîlıteri spesîfîkeyşın

  Pronunciation

  /ˈmələˌterē ˌspesəfəˈkāsʜən/ /ˈmɪləˌtɛriː ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/

  Word of the day

  haboob
Favorites