military performance specification

listen to the pronunciation of military performance specification
English - Turkish
(Askeri) askeri performans spesifikasyonu
military specification
(Askeri) ASKERİ TEDARİK ŞARTNAMESİ: Askeri makamlardan biri veya daha çoğu tarafından bir sıra numarası dahilinde yayınlanan ve askeri ikmal maddeleri, teçhizat ve hizmetlerin tedarikinde kullanılan bir tedarik şartnamesi. MILITARY STANDARD REQUISITIONING AND ISSUE PROCEDURE: STANDART ASKERİ İSTEK VE DAĞITIM YÖNTEMİ: Malzemenin; Savunma Bakanlığından tespit edilen öncelikler dahilinde istenmesini ve dağıtımını temin için savunma bakanlığı tarafından konulmuş genel yöntemler. Ayrıca MILSTAMP olarak da geçer
military performance specification

  Hyphenation

  mi·li·ta·ry per·for·mance spe·ci·fi·ca·tion

  Turkish pronunciation

  mîlıteri pırfôrmıns spesîfîkeyşın

  Pronunciation

  /ˈmələˌterē pərˈfôrməns ˌspesəfəˈkāsʜən/ /ˈmɪləˌtɛriː pɜrˈfɔːrməns ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/

  Word of the day

  ornithology
Favorites