make more attractive by adding ornament, colour, etc

listen to the pronunciation of make more attractive by adding ornament, colour, etc
English - Turkish

Definition of make more attractive by adding ornament, colour, etc in English Turkish dictionary

decorate
{f} dekore etmek
decorate
süslemek

Mary Noel ağacını süslemek için annesine yardım etti. - Mary helped her mother decorate the Christmas tree.

decorate
{f} süsleyip püslemek
decorate
dekore et

Tom ve Mary balonlarla spor salonunu dekore ettiler. - Tom and Mary decorated the gym with balloons.

Parti için dekore etmemize yardım eder misin? - Can you help us decorate for the party?

decorate
{f} nişan vermek
decorate
duvar kâğıdıyla kaplamak
decorate
boyamak
decorate
(for ile) nişan vermek
decorate
badanalamak
decorate
{f} dekor olmak
decorate
{f} donatmak
decorate
boya/dekore et
decorate
tezyin etmek
decorate
{f} bezemek
decorate
(Askeri) Nişan, rozet takmak
English - English
decorate
make more attractive by adding ornament, colour, etc
Favorites