make happy or satisfied fulfil the requirements or expectations of

listen to the pronunciation of make happy or satisfied fulfil the requirements or expectations of
English - Turkish

Definition of make happy or satisfied fulfil the requirements or expectations of in English Turkish dictionary

satisfy
tatmin etmek

Politikamız müşterilerimizi tatmin etmektir. - Our policy is to satisfy our customers.

O, sevgilisinin arzuların tatmin etmek için her şeyi yaptı ama hiçbiri işe yaramadı. - He had done everything to satisfy his beloved's desires, but nothing worked.

satisfy
{f} memnun etmek

Onu memnun etmek imkansızdır. - He's impossible to satisfy.

Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek bir şey diyecektir. - Some doctors will say anything to satisfy their patients.

satisfy
{f} 1. hoşnut etmek, memnun etmek: Nothing satisfies him; he is always complaining. Hiçbir şeyden hoşnut değil; hep şikâyet ediyor. He is not
satisfy
{f} doyurmak
satisfy
{f} cevap vermek
satisfy
kandırmak
satisfy
tatmin et

Bu, Mary'yi tatmin etmedi, onlar arasındaki ilişki daha mesafeli oldu. - This did not satisfy Mary, and the relationship between them became more distant.

Şirket her zaman müşterilerini tatmin etmeye çalışır. - The company always strives to satisfy its customers.

satisfy
gidermek
satisfy
sevindirmek
satisfy
karşılamak

Seni karşılamak için seçildim. - I was chosen to satisfy you.

satisfy
{f} ikna etmek
satisfy
(fiil) cevap vermek, memnun etmek, tatmin etmek, hoşnut etmek, ödemek, yerine getirmek, karşılamak, inandırmak, ikna etmek, gidermek, doyurmak
satisfy
satisfying tatmin edici
satisfy
şartlarını yerine getirmek
satisfy
yetmek
satisfy
hoşnut etmek, memnun etmek: Nothing satisfies him; he is always complaining. Hiçbir şeyden hoşnut değil; hep şikâyet ediyor. He is not
English - English
satisfy
make happy or satisfied fulfil the requirements or expectations of
Favorites