mücadele etmek

listen to the pronunciation of mücadele etmek
Turkish - English
struggle

We always had to struggle. - Hep mücadele etmek zorundaydık.

You don't have to struggle. - Mücadele etmek zorunda değilsin.

struggle

Why do I always need to struggle with such problems? - Neden her zaman bu tür sorunlarla mücadele etmek gerekiyor?

You don't have to struggle. - Mücadele etmek zorunda değilsin.

(Hukuk) overcome
to struggle, to fight, to combat, to crusade, to battle
wrestle
compete
to fight, struggle, or contend (with)
fight a battle
strive
crusade
battle
agonize
fight

Doctors suggest drugs to fight diseases. - Hastalıklarla mücadele etmek için doktorlar ilaçlar öneriyor.

Tom is ready for a fight. - Tom mücadele etmek için hazırdır.

be at war with
be up against
war
tussle
combat
buffet
contend with
combat
battle
do battle
contend
put up a fight
dispute
mücadele etme
struggling

Tom stopped struggling. - Tom mücadele etmeyi durdurdu.

birbiriyle mücadele etmek
clash
mücadele etme
conflict
mücadele et
{f} combat
mücadele et
{f} tussle
hastalıkla mücadele etmek
fight against a disease
şek şüphe etmek. mücadele etmek
shape to doubt. to fight
tek başına mücadele etmek
play a lone hand
önlemek için mücadele etmek
fightback
Turkish - Turkish
boğuşmak
güreşmek
mücadele etmek
Favorites