learning, instruction, imparting of knowledge

listen to the pronunciation of learning, instruction, imparting of knowledge
English - Turkish

Definition of learning, instruction, imparting of knowledge in English Turkish dictionary

education
{i} eğitim

Eğitim potansiyel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. - Education aims to develop potential abilities.

Bu dünyadaki eğitim beni hayal kırıklığına uğratıyor. - Education in this world disappoints me.

education
öğretim

O, mektupla öğretim ile eğitimine devam edebildi. - She was able to continue her education through correspondence courses.

Birçok kadın yüksek öğretime ve kariyere devam ediyor, bu nedenle evlilik ve doğum gecikiyor. - Many women pursue higher education and careers, thus delaying marriage and childbirth.

education
ilim
education
eğitim ve öğretim
education
irfan
education
{i} öğrenim

O ülke yüksek öğrenim görmüş bir topluma dönüşüyor. - That country is turning into a society with high education.

education
(Tıp) edükasyon
education
(isim) eğitim, terbiye, öğretim, öğrenim, eğitimbilim
education
tedris
education
yetiştirme
education
{i} eğitimbilim
education
eğitme

Kalbi eğitmeden zihni eğitmek hiç eğitim görmemektir. - Educating the mind without educating the heart is no education at all.

education
eğitim yönünden
education
terbiyevi
education
eğitim bilimi
education
pedagoji
education
educationally terbiye bakımından
English - English
educ
{i} education
learning, instruction, imparting of knowledge
Favorites